Nyheter

Ny bok om barn till föräldrar med narcissistiska och psykopatiska drag

Helena Bingham vill ha kontakt med dig som arbetar inom socialtjänsten eller är familjehem.

Helena Bingham föreläser om hur det är för barn att växa upp i en narcissistisk/psykopatisk miljö. Nu skriver hon en bok i ämnet och vill höra vilka utmaningar man möter inom socialtjänst och familjehem.

Helena Bingham föreläser om hur det är för barn att växa upp i en narcissistisk/psykopatisk miljö. Nu skriver hon en bok i ämnet och vill höra vilka utmaningar man möter inom socialtjänst och familjehem.

Det finns många böcker om narcissism och psykopati som fokuserar på chefer och partners. Helena Bingham, leg. psykolog och föreläsare inom ämnet, riktar in sig på barnen till föräldrar med dessa personlighetssyndrom. Nu skriver hon en bok om hur dessa barn drabbas, något som allt mer efterfrågas.

– Samhället försöker hjälpa barnen, men det saknas både kunskap och adekvata insatser vilket gör att många inte får rätt hjälp, säger Helena Bingham.

Socialtjänsten efterfrågar ökad kunskap så att de kan känna igen och bemöta manipulativa och känslokalla personligheter. Det behövs också en djupare insikt i hur allvarliga konsekvenserna blir för barnen. Det behövs konkreta tillvägagångssätt och strukturer i hur man hanterar en psykopatisk pappa som är expert på att manipulera och få sin vilja fram i en vårdnadstvist eller att kunna ge rätt hjälp till det traumatiserade barnet som helt har tappat sin tro på vuxna efter att ha behandlats illa av sin narcissistiska mamma.

– Barnens berättelser når ofta inte fram till de professionella. Många barn och ungdomar tycker inte heller att de blir lyssnade på eller blir tagna på allvar när de väl berättar. Många eldsjälar som kämpar för att hjälpa dessa barn och ungdomar saknar de resurser som skulle behövas. Kunskap om den ”mörka triadens” personlighetssyndrom och dess allvarliga konsekvenser borde även finnas på socionom- och psykologprogrammen som en självklar del. Det är så mycket som behöver göras. Syftet med boken är att ge ökat stöd till de som i sitt arbete möter dessa utsatta familjer, säger Helena Bingham.

Helena vill nu ha tidningen Omtankes hjälp att nå ut till målgrupperna för boken. Så svara gärna på frågorna via mail till Helena Bingham om du har möjlighet.

Frågor till dig som arbetar inom socialtjänsten eller är familjehem:

1. Vilka är era största utmaningar när det gäller att hjälpa utsatta barn som lever i/kommer från en psykopatisk/narcissistisk miljö?

2. Vilka är de största utmaningarna när det gäller att bemöta föräldrarna?

3. Vad kan samhällsapparaten bli bättre på för att underlätta det arbetet?

4. Får du som behandlare den handledning och stöd du behöver från din arbetsgivare?

 
Ge gärna exempel! All information är konfidentiell och kommer inte att kunna härledas.

Maila dina svar till Helena på helena@ptfo.se

Varmt tack på förhand!