Ny bok ger stöd och vägledning

Med nya handboken Skolsköterskans dokumentation vill författarna visa på betydelsen av att dokumentationen hanteras professionellt och ge skolsköterskor stöd och vägledning i deras arbete. 
Boken Skolsköterskans dokumentation är utgiven av Gothia Fortbildning.

Med nya handboken Skolsköterskans dokumentation vill författarna visa på betydelsen av att dokumentationen hanteras professionellt och ge skolsköterskor stöd och vägledning i deras arbete. 

Med nya handboken Skolsköterskans dokumentation vill författarna visa på betydelsen av att dokumentationen hanteras professionellt och ge skolsköterskor stöd och vägledning i deras arbete. 


– I lagens mening är det som inte är dokumenterat inte heller utfört. Bristande dokumentation i journalen gör att sammanställningen av skolbarns hälsoutveckling inte blir tillförlitlig. Då blir skolsköterskans arbete mindre synligt, vilket innebär att det kan vara svårt att göra uppföljningar över tid, menar Eva K. Clausson som är redaktör för nya boken Skolsköterskans dokumentation.

Det är inte helt enkelt att veta vad man ska dokumentera i journalen när det gäller skolelevers hälsa. Forskning visar att det handlar om både hur man hanterar det praktiska och om innehållet och att det ofta är relaterat till etiska dilemman. Hur dokumenterar man till exempel sexuella övergrepp eller misstankar om att barn far illa i journalen? Oftast är den fysiska hälsan väldokumenterad medan dokumentation av den psykiska hälsan är bristfällig vilket till exempel kan beror på rädsla för att andra vårdgivare, försäkringsbolag eller vårdnadshavare ska vilja ha tillgång till journalen. Andra vanliga orsaker är att man är osäker på hur man kan formulera sig sakligt och värderingsfritt.

– Att visa hur eleverna mår kan ge skolledning och politiker incitament till riktade hälsofrämjande åtgärder, säger Eva K. Clausson.

Boken vänder sig till verksamma skolsköterskor men också till studenter i specialistutbildningar med inriktning mot distriktssköterska, barnsjuksköterska och skolsköterska.

Om författarna
Eva K. Clausson, redaktör, har en lång bakgrund som skolsköterska. Hon är docent och verksam som biträdande professor i omvårdnad vid Fakulteten för Hälsovetenskap, Högskolan Kristianstad med bland annat undervisning inom specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning distriktssköterska. Övriga författare är Ewa Angsmo, Eva-Lena Einberg, Lena Englund, Ylva Fredholm Ståhl, Marina Lundquist och Karin Teider. De flesta av dem har en bakgrund som skolsköterska och erfarenhet av forskning och utveckling inom området samt mångårig erfarenhet av dokumentation och e-hälsa.

Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Related posts