Reportage

Nu kan fler få öva på utmanande beteende

Genom VR får medarbetarna träna på hotfulla situationer i en trygg miljö. Foto: Framvik

Hot och våld gör att vi omedvetet får en stressrespons där vi reagerar genom kamp, flykt eller stelna. Med hjälp av Virtual Reality går det att träna på sitt eget agerande för att förhindra att situationen eskalerar till våld.

Hur skulle du reagera i en hotfull situation på arbetsplatsen? När vi möter en aggressiv person så är det svårt att hantera situationen på rätt sätt eftersom hot och våld gör att vi omedvetet får en stressrespons där vi reagerar genom kamp, flykt eller stelna. Med hjälp av Virtual Reality går det att träna på sitt eget agerande för att förhindra att situationen eskalerar till våld.


Omvårdnad i Skönvik (Oisab) har sedan länge samarbetat med Maria Bauer och Framvik, vars VR-teknik D-escalator simulerar hotfulla situationer i utbildningssyfte. Genom tekniken kan du som arbetar inom socialtjänst, vård och omsorg få träna på att hantera utåtagerande personer och lära dig vad som gör att en situation förvärras eller förbättras.

– Nu har vi kört igång med egna utbildningar där vi kan erbjuda VR-träning för konfliktsituationer, något som har blivit väldigt uppskattat. Under corona-pandemin så blev det mindre grupper och det blev så bra så att vi kommer att fortsätta med det för att kunna skräddarsy utbildningen till varje verksamhet, säger Anette Kallin, vd på Oisab i Hedemora.

Hon vill sprida kunskapen till kommuner och verksamheter i dalarna med omnejd. Under det senaste utbildningstillfället så var det fyra chefer från Säters kommun som fick arbeta med D-escalator under en dag.

– Det blir väldigt mycket diskussioner kring varje övning eftersom man ställs inför konkreta situationer som kan leda till nya idéer för utveckling av den egna verksamheten.

Utbildningen inleds med en film där beteendevetaren och våldsexperten Maria Bauer berättar om hot och våld, hur vi reagerar på hot, vad som händer i oss när vi blir stressade och vad det är som triggar ilska hos en person.

Sedan får deltagarna testa ett scenario i VR-miljön. Man sätter på sig ett par VR-glasögon och får träffa Lisa som bor på ett LSS-boende. Hon står i sitt rum och håller på att sätta på sig kläder. Deltagaren uppgift är att få Lisa att acceptera dig som vikarie då ordinarie personal är sjuk och få henne att följa med på en promenad. Men Lisa vill hellre se på film, så det gäller att försöka övertala henne.

Situationen upplevs väldigt verkligt

– Man upplever det väldigt verkligt genom VR-tekniken och scenariot är uppbyggt så att om man bemöter Lisa på rätt sätt så ska hon gå med på att ta en promenad först. Deltagarna fick henne med sig genom att lova att hon skulle få se film på eftermiddagen istället och hon ville också ringa till sin mamma, det fick hon göra, berättar Anette Kallin.

I ett annat scenario är det Jonas som tränger sig in i köket på ett boende och ska ha sin glass från frysen. Men då ska deltagaren säga att de inte har tid att äta glass nu för de ska åka och handla.

– Det scenariot är uppbyggt från vår verksamhet här på Oisab och det ska utspela sig i dagrummet här på Ängsgården. Det är riktigt otäckt vad likt det är det verkliga rummet. Vi har själva utformat scenariot då det är väldigt vanligt att personer kan bli upprörda över ändrade rutiner.

Det ger en extra nivå i utbildningen att få utforma ett eget scenario som är skräddarsytt för den egna verksamheten. Det var så samarbetet med Framvik började, att Oisab ville genomföra en skräddarsydd utbildning och sedan blev resultatet så bra att Anette ville hjälpa till att sprida utbildningsmodellen till andra.

– Du får lära dig så mycket om dig själv när du reagerar på en situation som du upplever som verklig. Du kan bli ledsen, arg eller helt skärrad efter att ha blivit attackerad i VR-miljön. Syftet är att förstå hur du reagerar och få öva på att hantera liknande situationer, säger Anette.

Stort intresse för utbildningen

Oisab har nyligen haft två utbildningsdagar med sin egen personal och planerar också att utbilda alla nya sommarvikarier. Det finns ett stort intresse för Framviks VR-utbildning.

– Region Stockholm har bokat fem egna scenarior av D-escalator nu som är under utveckling och kommer att kunna nå 35 000 medarbetare, säger Maria Bauer. Utbildningen är ett verktyg så att du bättre kan hantera aggressiva personer när det blir ett skarpt läge. Det gör också att du känner dig mer trygg och inte behöver hamna i oönskade situationer i onödan.

Mycket handlar om relationer, hur vi samspelar med andra och skapar en relation som är trygg, varm och empatisk, men professionell.

– Det går inte att undvika att det uppstår konflikter och problem. Men det är viktigt att veta vad som kan trigga igång ett aggressivt beteende. Till exempel kan en förälder bli väldigt aggressiv när det gäller dennes barn. Då behöver man agera med värme och visa att man finns där för att hjälpa till, säger Maria, och Anette fortsätter:

– Ibland kan vi vilja fostra klienter eller brukare, men ibland har vi regler och förhållningssätt som gör mer skada än nytta. Tänk på hur du agerar och kanske till och med utövar makt. Utan att vi tänker på det så är vi själva ofta orsaken till att en händelseutveckling eskalerar på ett negativt sätt.

Grunden är att känna personen väl

Anette råder att försöka byta ut ett nej mot ett annat ja.

– Om glassen är slut så fråga om personen vill ha kaffe och bulle istället. Försök att avleda till något annat, det är bara fantasin som sätter gränser. Men det gäller också att veta vad personen tycker om, så grunden är att ha en bra relation.

Det finns också ett tredje scenario anpassat för socialtjänsten. Där kommer det in en person till receptionen, tränger sig före i kön och är spydig. Han söker en Sara, men hon är inte anträffbar förrän klockan 16. Personen slår sig ned och väntar men kommer snart fram igen och står inte ut med att vänta.

– Vi sätter ihop utbildningsdagar efter behov, antingen hos oss i Hedemora eller så tar vi med oss tekniken och kommer ut till verksamheterna, avslutar Anette Kallin.

VR-träning i konflikthantering
D-escalator är en VR-träning i konfliktfyllda, stressade och hotfulla situationer på jobbet. Framvik har tagit fram konceptet och erbjuder VR-träning genom färdiga eller specialanpassade scenarier. Framvik har kunder över hela Sverige. Mer information på www.framvik.com.

Nu kan även Omvårdnad i Skönvik (Oisab) erbjuda utbildningen D-escalator i samarbete med Framvik. Oisab är ett privat omvårdnadsboende för människor med psykiska funktionshinder och demens. Mer information på www.oisab.se.