Nyheter

Nu gäller nya lagen om barnfridsbrott

Det är även straffbart om barnet befinner sig i rummet intill och hör våldet. Foto: Getty Images.

Från och med den 1 juli 2021 är det nu straffbart att låta barn bevittna våld i nära relation. 

Från och med den 1 juli 2021 är det nu straffbart att låta barn bevittna våld i nära relation. Socialnämnden rekommenderas av Socialstyrelsen att skyndsamt polisanmäla misstanke om detta brott. 

Den nya lagen om barnfridsbrott innebär att det nu är straffbart att låta barn bli vittne till våld i nära relation. Ett barn som bevittnar våld blir nu målsäganden och har då rätt till målsägandebiträde och skadestånd.

– För barnens rättssäkerhet är det här en mycket viktig lag, säger Peter Sörstedt, som leder en arbetsgrupp för omhändertagandet av den nya lagen om barnfridsbrott i polisregion Väst.

För polisen innebär den nya lagen flera förändrade arbetssätt och rutiner. Ingripandepoliser som åker på larm om misstänkt våld i familjen kan nu behöva prata med barn på ett annat sätt för att höra vad som hänt. Och i nästa steg av utredningsprocessen behöver fler förhör genomföras. Polisen kommer också att behöva genomföra särskilda insatser för att utbilda fler polisanställda att hålla förhör med barn.

De senaste veckorna har Polismyndigheten arbetat intensivt med att förbereda organisationen på införandet av den nya lagen genom att se över arbetssätt och rutiner. Bland annat har personal i yttre tjänst fått stödmaterial och information om förändringen. De är ofta de första att komma i kontakt med barn som kan ha utsatts för barnfridsbrottet.

Fakta: Barnfridsbrottet

– Det är från och med den 1 juli 2021 straffbart att utsätta ett barn för att se eller höra vissa brottsliga gärningar, såsom vålds-, frids- och sexualbrott, i en nära relation.
– Den person som står för exempelvis våldet i en nära relation riskerar att misstänkas även för barnfridsbrott om barnet på något sätt bevittnat våldet.
– Man räknas som barn upp till 18 års ålder.
– Straffet blir fängelse i upp till två år. Vid grovt brott fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Särskild straffskala för ringa brott.
– Den särskilda rätt till brottsskadeersättning som funnits för barn som bevittnat brott ersätts med samma rätt till skadestånd som alla andra barn har vilka utsätts för brott.