Nyheter

Nu är alla kommunstyren klara efter valet 2018

I måndags kväll blev styret i sista kommunen klar och nu är samtliga politiska styren inrapporterade till SKL. I knappt hälften av kommunerna blir det maktskiften.

I måndags kväll blev styret i sista kommunen klar och nu är samtliga politiska styren inrapporterade till SKL. I knappt hälften av kommunerna blir det maktskiften.
Både blocköverskridande styren och alliansstyren ökar medan vänsterstyrena minskar. Andelen som styr i minoritet är högre än efter valet 2014.

Av SKL:s enkätundersökning om styren framgår:

Styren i procent: Borgerligt Vänster Blocköverskridande Övrigt

2014 31,0 34,1 34,8 0,3

2018 44,8 12,8 39,7 2,8

– Det blir 128 maktskiften i kommunerna efter valet 2018, motsvarande 44,1 procent av kommunerna. Vanligast är skiftet från vänsterstyre till blocköverskridande styre ( 36 st) och blocköverskridande styre till borgerligt styre (33 st).

– Borgerliga styren i 44,8 procent av kommunerna jämfört med 31,0 procent efter valet 2014. 
– Vänsterstyren i 12,8 procent jämfört med 34,1 procent efter valet 2014.

– Blocköverskridande styren i 39,7 procent jämfört med 34,8 procent efter valet 2014.

– Sverigedemokraterna styr ensamt i två kommuner, Hörby och Bromölla, och är med i styret i ytterligare fem kommuner.

– Ett lokalt parti styr ensamt i en kommun, Oberoende realister i Hagfors. Lokala partier är med i styret i 49 kommuner, vilket motsvarar en andel på 16,9 procent.

– Tre partier innehar merparten av ordförandeposterna i kommunstyrelserna. Socialdemokrater innehar flest ordförandeposter motsvarande 43,8 procent följt av Moderaterna på 30,3 procent. Centerpartiet har en andel av ordförandeposterna på 19 procent.
– 36 procent av kommunerna styrs i minoritet jämfört med 32 procent under förra mandatperioden.Alla siffror bygger på enkätsvar från kommunerna.