NPF visar sig tidigt men kan ändras under årens lopp

NPF ska utredas så tidigt som möjligt för att barnet ska kunna få anpassningar som passar dennes behov. Det är viktigt för barnets utveckling, självkänsla och mående. 
När kraven i skolan ökar kan fler neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upptäckas. Foto: Getty Images

NPF ska utredas så tidigt som möjligt för att barnet ska kunna få anpassningar som passar dennes behov. Det är viktigt för barnets utveckling, självkänsla och mående. 

NPF ska utredas så tidigt som möjligt för att barnet ska kunna få anpassningar som passar dennes behov. Det är viktigt för barnets utveckling, självkänsla och mående. 

Cirka 6 procent har adhd, så det är en relativt vanlig funktionsnedsättning. Ofta märks den redan i förskoleåldern. Kärnsymtomen för adhd är ouppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet. Man kan ha svårt att sitta still, har lätt att bli arg, har svårt att lyssna på andra och blir lätt störd.

– Det är vanligt att den som har adhd också har en annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vissa kan dominera under en period av livet, till exempel kanske adhd uppmärksammas först och sedan när kraven ökar i skolan och det sociala umgänget blir viktigare så kanske även autism upptäcks, säger Piotr Wysota, överläkare och specialist i psykiatri och allmänmedicin.

Han talade på Refams utbildningsdag om Neuropsykiatriska tillstånd den 20 april.

Exempel på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är intellektuell funktionsnedsättning, kommunikationsstörningar, autism, adhd/add, specifika inlärningssvårigheter, motoriska störningar, tourettes syndrom och andra utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser. Även OCD räknas som neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Det finns olika grader av funktionshinder och de kan också ändras, till exempel att man lär sig hantera hyperaktivitet som vuxen. Autismspektrumtillstånd delas upp i lindrig, medelsvår och svår. Intellektuell funktionsnedsättning finns som lindrig, medelsvår, svår och mycket svår.

– NPF ska utredas så tidigt som möjligt för att barnet ska kunna få anpassningar som passar dennes behov. Men många tror att det är själva diagnosen som måste till för att man ska kunna få hjälp, det är väldigt typiskt, men det står ingenstans. Undervisningen ska anpassas till varje elevs behov och varje barns behov är unikt, säger Piotr Wysota.

Vanliga symtom på NPF

Symtom på NPF kan vara: Försenad språkutveckling. Stora sociala samspelsavvikelser främst i förhållande till grupper av jämnåriga, intressen och beteenden som är avvikande i intensitet. Begränsning eller tvångsmässighet. Stereotypa rörelsemönster/tics. Överaktivitet/koncentrationssvårigheter eller inlärningssvårigheter. Uttalad motorisk klumpighet. Svårförståelig aggressivitet. Stora skolsvårigheter. Mobbning på grund av att barnet uppfattas som udda eller konstigt. Fixering vid olika sorters mat, dess färg osv. Avvikande verbal eller icke-verbal kommunikation när det gäller röst, gester och blickkontakt.

Inlärningssvårigheter delas upp i specifika och ospecifika. Specifika är dyslexi (svårighet att skriva och läsa), dyskalkyli (svårighet att räkna), specifika språkliga funktionsnedsättningar och icke verbala inlärningssvårigheter. Ospecifika är bland annat psykisk utvecklingsstörning och språklig utvecklingsförsening.

Språkstörning innebär att personens språkförmåga är påtagligt nedsatt. Det kan vara svårigheter med språngljud, talets melodi, att känna igen ord och att komma ihåg ord.

Har du koll på PANS och PANDAS?

Piotr talade också om PANS och PANDAS. PANS står för Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome och PANDAS betyder Pediatric Autoimmune Disorder Associated with Streptococci infection.

– Det kan uppkomma helt plötsligt och barnet får då svår separationsångest, till exempel att inte vilja släppa föräldern och gå till skolan, neurologiska och psykiska symtom som ryckningar, synhallucinationer, ångest och tvångssyndrom.

Vissa får bara en episod och för andra håller symtomen i sig, men vanligast är att de kommer i skov. Symtomen tros bero på infektioner som skapar autoimmuna antikroppar som påverkar hjärnan. Det finns en behandling att göra på sjukhus när attacken kommer och det är att spola bort antikroppar från blodet. PANDAS orsakas av en streptokockinfektion, till exempel halsfluss.

När det gäller behandling av autism och adhd så är struktur viktig. Krav, förväntningar och miljö behöver anpassas för att undvika stress och överbelastning. Anpassning i skolan, anhörigutbildning och en förstående omgivning underlättar livet. Vid adhd kan centralstimulerande medicin lindra symtomen.

– Ett barn med adhd blir ofta stämplad som bråkstake, vilket är orättvist och gör att självkänslan blir ännu sämre. Medicin kan behövas för att mildra symtomen och anpassningar är viktiga, till exempel att vissa ämnen kanske kan utföras i avskildhet. Det kan också finnas särskild begåvning hos personer med NPF som är understimulerade och därmed tappar intresset. Så det gäller att hitta en bra nivå på kraven, säger Alexandra Persson, psykiatrisköterska, som också talade under dagen.

 

 

Related posts