Nordiska män lyckligare

Orsaken till att nordiska män är lyckligare än andra europeiska män är att de lever i mer jämställda förhållanden, där man delar på ansvaret för barn och hushåll.
Det är slutsatsen som forskare på Mittuniversitetet kommit fram till efter en sammanställning av material från en omfattande internationell studie, som är genomförd i 22 länder.

Foto: Getty Images

Orsaken till att nordiska män är lyckligare än andra europeiska män är att de lever i mer jämställda förhållanden, där man delar på ansvaret för barn och hushåll.
Det är slutsatsen som forskare på Mittuniversitetet kommit fram till efter en sammanställning av material från en omfattande internationell studie, som är genomförd i 22 länder.

– Det vi ser är att strävan efter ökad jämställdhet faktiskt slår igenom när det gäller hur vi upplever lycka och välbefinnande. Generellt sett så är upplevelsen av lycka större i länder som bedriver ett mer aktivt jämställdhetsarbete, både bland kvinnor och män, säger Mikael Nordenmark, sociolog och professor i rehabiliteringsvetenskap på Mittuniversitetet.

Mikael Nordenmark har granskat data från den internationella studien ISSP (International Social Survey Program), där data från 22 olika länder har analyserats. Slutsatserna presenteras nu i en forskningsartikel.
– I studien mäts hur viktigt det är vara nöjd med sitt arbetsliv kontra sitt familjeliv för att man ska uppleva lycka. I de nordiska länderna är männen, generellt sett, mer lyckliga jämfört med män i södra eller östra Europa. En av förklaringarna kan vara att männen i högre grad är delaktiga i familjesysslorna i de nordiska länderna, säger Mikael Nordenmark.

Tidigare har Mikael Nordenmark granskat jämställdhet i hemmet och jämfört Norden med södra Europa, grundat på material från stora internationella undersökningar. De studierna visade också att nordiska män är betydligt mer delaktiga i att ta hand om barn och dela på hushållssysslor.
– Vi vet att mycket arbete återstår att göra även i Sverige och Norden för att stärka jämställdheten, men vi ser ju att det är värt mödan. Våra ansträngningar för ökad jämställdhet gynnar alla, även männen. Vår upplevda lycka påverkas så klart av fler omständigheter än familjeliv och arbetsliv och ytterligare forskning inom det här området är ett måste för att klarlägga alla faktorer som inverkar, säger Mikael Nordenmark.

Related posts