Nitlott när spelberoendet ökar bland svenska kvinnor

 
Nitlott när spelberoendet ökar bland svenska kvinnorDocent Lena Flyckt, Karolinska Inst. och professor Anders Håkansson, expert på spelberoende, Lunds Universitet är två av deltagarna. 1,6 & 2,6 miljonerklubben i Almedalen: Spelberoendet ökar bland kvinnor och fler kvinnor än män är spelberoende. Kvinnor dricker mer alkohol och ofta finns psykisk ohälsa med i bilden. Den 1 juli diskuterade experter på beroende och psykisk ohälsa fakta, möjliga lösningar och gör jämförelser med andra länder i Europa.

Hur skiljer sig Sverige från övriga Europa när det gäller psykisk ohälsa, spel- och alkoholberoende. Hur drabbas kvinnor? Vad gör man i andra länder åt dessa folkhälsoproblem?

- Vid vårt Almedals-seminarium lyfter vi psykisk ohälsa, beroende hos kvinnor och diskuterar lösningar och goda exempel från Sverige och andra europeiska länder, säger Alexandra Charles von Hofsten, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben.

Sverige har större utmaningar än de flesta europeiska länder när det gäller psykisk ohälsa bland unga. Psykisk ohälsa bland unga har blivit ett växande folkhälsoproblem. En ökning har framförallt skett bland flickor som söker vård hos psykiatrin. Stödlinjer uppger att de får fler samtal från unga personer. 

Medelålders kvinnor dricker alkohol i ökad omfattning. Vilka konsekvenser får det, och vilken hjälp behöver personer med alkoholberoende från sjukvården? Hur ser det ut i Sverige jämfört med andra länder?

Uppskattningsvis 45 000 svenskar är spelberoende och 64 procent av dem är kvinnor. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste rapport ökar antalet kvinnor som fastnar i spelberoende. Kvinnor fastnar oftare än män i spel på nätcasinon, en snabb och riskabel spelform, som marknadsförs hårt.

- Spelberoende är ett svårt och allvarligt tillstånd som kan jämföras med alkohol- eller drogberoende. Spelberoendet ökar bland kvinnor i Sverige, och könsskillnaden är stor. Andelen kvinnor bland dem som har spelberoende verkar vara högre i Sverige än vad som har rapporterats i många andra länder, säger Anders Håkansson, professor, överläkare, expert på beroende, Lunds Universitet.

Många kvinnor med spelberoende har även andra psykiska problem som depression, ångest, livskris - vilket försvårar deras situation. Spelberoende drabbar dock en bred grupp personer utan andra problem. Spelberoende går att behandla. Ökad kunskap och screening behövs.

Vid seminariet presenterade experter på alkohol- och spelberoende samt psykisk ohälsa fakta och positiva exempel på åtgärder från övriga Europa. Hur ser det ut idag i Sverige och vilka lärdomar kan vi dra av andra länder?

Lena Hallengren (s), socialminister, deltar tillsammans med medicinska experterna  Danuta Wasserman, professor KI, Markus Heilig, professor Linköpings Universitet, Anders Håkansson, professor Lunds Universitet, Lena Flyckt, docent KI och vice ordförande Psykiatrifonden, Urban Petterson Bargo, WeMind och Psykiatrifonden samt Magdalena Gerger, VD Systembolaget - för att diskutera lösningar.

Under hela Almedalsveckan finns 1,6 & 2,6 miljonerklubben närvarande för att tala om kvinnors hälsa. Cramérgatan H326, Almedalen, Visby

Taggar

Nyheter Beroende