Uncategorized

Nikotin normaliserar hjärnaktivitet hos schizofrena

Foto: Robert Herhold/Getty Images

Ny studie visar att en konstant nikotinnivå minskar den typen av hjärnaktivitet som associeras med schizofreni.

Det har länge varit känt bland läkare och sjukhuspersonal att schizofrena oftare är rökare, samt att de röker mer, och flera studier har gjorts genom åren på detta. Nu har en ny studie som redovisas i Nature Medicine visat att en konstant nikotinnivå minskar den typen av hjärnaktivitet som associeras med schizofreni.

Det är University of Colorado at Boulder, tillsammans med Institut Pasteur som gjort studien. Redan 2005 kom en stor internationell metastudie om just kopplingen mellan nikotin och schizofreni, där det i vissa studier hade konstaterats att upp till 80 procent av alla schizofrena var rökare. Man hade också olika försök till förklaringar till detta i olika studier, men inget som gick att vetenskapligt bevisa. 
Nu har dock forskare genom att studera hjärnaktivitet under nikotinpåverkan kunnat visa att nikotinet ”normaliserar hjänaktivitet” hos schizofrena, vilket i sin tur öppnar en helt ny möjlighet för medicinering. 
Just schizofreni har visat sig väldigt svårmedicinerat och än idag används ofta mediciner som utvecklades under första halvan av förra seklet. 
Huruvida nikotin eller delar av dess molekyl i framtiden kan användas för att utveckla nya mediciner återstår att se. 

Läs artikeln i Nature Medicine här