Äldreomsorg

Nästan alla vaccinerade på särskilda boenden för äldre

På särskilda boenden för äldre är nu 91 procent vaccinerade med en dos och 82 procent färdigvaccinerade och kan träffa sina anhöriga igen. Foto: Getty Images.

Antal smittade med Covid-19 över 70 år på särskilda boenden sjunker snabbt i takt med att fler får sin andra dos av corona-vaccinet. Dödstalen har minskat stadigt i hela landet, men smittan och IVA-fallen fortsätter att öka.

Antal smittade med Covid-19 över 70 år på särskilda boenden sjunker snabbt i takt med att fler får sin andra dos av corona-vaccinet. Dödstalen har minskat stadigt i hela landet, men smittan och IVA-fallen fortsätter att öka.

Till och med vecka 8 hade 812 992 vaccinerats i Sverige, varav 285 178 med två doser. På särskilda boenden för äldre är nu 91 procent vaccinerade med en dos och 82 procent färdigvaccinerade och kan träffa sina anhöriga igen.

– Det här är riktigt fina siffror där vi börjar nå en bra täckning, säger Sara Byfors på Folkhälsomyndigheten under den myndighetsgemensamma pressträffen den 4 mars.

Bland de personer som har hemtjänst har 53 procent fått en dos och 25 procent två doser.

– Nu går vi ut och rekommenderar Astra Zenecas vaccin till alla personer över 18 år. Tidigare gjorde vi inte det till personer över 65 för att det saknades tillräckliga studier för äldre, men nu kan vi se att även det vaccinet ligger helt i nivå med de andra.

Antal smittade med Covid-19 över 70 år på särskilda boenden sjunker snabbt. Bara 6 kommuner av 290 rapporterar 1-2 procent smittade och ingen kommun har fler än 2 procent smittade.

– Totalt är 628 personer över 70 år på särskilda boenden smittade med Covid-19 just nu och antalet avlidna har minskat stadigt i några veckor, så vaccineringen har stor effekt, säger Thomas Lindén på Socialstyrelsen.

Men bland personer under 70 år ökar antalet smittade med Covid-19. Det är en tydlig uppgång i den totala smittspridningen sedan tre-fyra veckor efter andra vågens nedgång.

– Testningen ökar också och av dessa är det 10-11 procent som testas positivt. Men det är stora skillnader mellan regioner. Vissa regioner har 20 procent positiva och några har under 5 procent, säger Sara Byfors.

Antal IVA-vårdade fall ökar sedan vecka 8 på grund av ökningen i samhället. Dödstalen är fortfarande nedåtgående, vilket både beror på att smittspridningen vände uppåt bara för några veckor sedan och därför har ökningen inte börjat synas där ännu och det kan också vara vaccinets effekt som syns.

Totalt i landet ligger insidensen på antal smittade av 100 000 inom 14 dagar på cirka 500 personer. Vissa regioner har en större smittspridning än genomsnittet, till exempel Norrbotten på 747 och Västra Götaland på 647. Stockholm ligger på 552 smittade personer av 100 000.

– Det är oroväckande att det ökar igen. Men i Skåne minskar smittspridningen. Det gäller nu att vi alla hjälps åt för att minska smittspridningen, säger Sara Byfors.