Nanoförpackade Peptider i stället för antibiotika!

Antimikrobiella peptider, det är kroppens egna bakteriedödare, och de är nu högst aktuella i jakten på alternativ till antibiotika.
Forskare har lyckats packa in peptiderna i nanopartiklar och är nu en bra bit på väg mot effektiva läkemedel vid sårinfektioner och lunginfektioner som cystisk fibros och tuberkulos.

Foto: Getty Images

Antimikrobiella peptider, det är kroppens egna bakteriedödare, och de är nu högst aktuella i jakten på alternativ till antibiotika.
Forskare har lyckats packa in peptiderna i nanopartiklar och är nu en bra bit på väg mot effektiva läkemedel vid sårinfektioner och lunginfektioner som cystisk fibros och tuberkulos.

Anitbiotikaresistensen ökar i snabb takt och enkla infektioner kan redan idag leda till döden på grund av resistenta bakterier.
Behovet av alternativa antibiotikabehandlingar är akut.

Kroppens eget immunförsvar består till en del av små proteiner, antimikrobiella peptider, som snabbt tar död på bakterier i kroppen genom att slå hål på bakteriens skal, vilket leder till att den går sönder och dör. Den här processen gör det svårt för bakterier att hinna utveckla resistens mot peptiderna.

De är också aktiva mot bakterier som är resistenta mot tillgänglig behandling. Den antimikrobiella förmågan hos peptiderna är känd sedan länge, men då de ofta är mycket känsliga och bryts ner för fort, så fungerar de inte optimalt i traditionella läkemedel som till exempel tabletter och injektioner.
Ett EU-projekt, FORMAMP, ställde sig frågan om de kunde använda sig av nanoteknik för att göra antimikrobiella peptider, till ett alternativ till antibiotika.
Genom att packa in peptiderna i nanopartiklar så har forskarna försökt att förbättra stabiliteten vid lagring och i kroppen, men även för att styra vart peptiderna släpps ut.

Labbtesterna visar på spännande resultat;
-Det ser mycket lovande ut, säger Lovisa Ringstad, forskare på RISE och koordinator för projektet.
-I FORMAMP har vi tagit fram bärare i form av olika nanostrukturer för att få peptiderna mer stabila och effektiva. Med våra nya formuleringar har vi fokuserat på lokal behandling av sårinfektioner, och lunginfektioner som cystisk fibros och tuberkulos.

En lokal behandling av infektion har flera fördelar jämfört med traditionell antibiotikabehandling, det ger färre biverkningar och därmed minskat lidande för patienten, samtidigt som det minskar risken för spridning av resistenta bakterier.

-Vi har inte bara lyckats stabilisera peptider, utan vi har även kunnat förbättra effektiviteten. Dessutom har vi sett att kombinationen av bärare och peptid till och med stärker effekten när det gäller nedbrytning av bakteriella biofilmer, vilket är en svårbehandlad komplikation när det gäller sår- och lunginfektioner, säger Lovisa Ringstad.
Förhoppningen är nu att de mest framgångsrika formuleringarna från FORMAMP-projektet ska utvecklas vidare till färdiga läkemedel i nya projekt.

Projektet FORMAMP har 16 ingående parter, varav 11 från Sverige, inom akademi, kommersiella läkemedels- och bioteknikföretag och myndigheter har pågått i fyra år och finansierats med 70 miljoner kronor från EU. RISE har koordinerat projektet som avslutas inom en snar framtid.

Källa: Forskning.se

Related posts