Guider

Mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige av Corona

Socialminister Lena Hallengren höll presskonferens. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Därför agerar vi nu för att se till att all personal inom exempelvis LSS, personlig assistans och äldreomsorg har den information vi behöver, säger socialminister Lena Hallengren.

Folkhälsomyndigheten höjer nu risknivån till den högsta. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symptom på luftvägsinfektion. 


Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Allmän smittspridning i hela landet ser myndigheten inte, men risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. 

Läget innebär att det är viktigt att var och en med symptom, även milda begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symptom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Socialminister Lena Hallengren höll en presskonferens den 10 mars, där hon bland annat berättade att Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram, sammanställa och sprida information till personal inom socialtjänstens verksamhetsområden inkluderat äldreomsorg, LSS- och assistansverksamhet om vilka åtgärder som behöver vidtas för att skydda riskgrupper.

– Utifrån att vi har en högre riskbedömning i Sverige nu ser vi också behovet av att vidta åtgärder för grupper med högre risk. Därför agerar vi nu för att se till att all personal inom exempelvis LSS, personlig assistans och äldreomsorg har den information vi behöver, säger socialminister Lena Hallengren.

Informationsinsatsen ska bygga på Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt påbörjas skyndsamt och pågå så länge behov finns. Socialstyrelsen ska också ha en beredskap för att skyndsamt sammanställa och sprida sådan information som kan behövas i händelse av att nya situationer och behov uppstår och säkerställa att informationen är tillgänglig.

Socialstyrelsen ska vid behov samverka med Folkhälsomyndigheten och andra berörda aktörer. 

Folkhälsomyndigheten är den myndighet i Sverige som har det övergripande nationella ansvaret för att samordna smittskyddet. De följer utvecklingen av utbrottet och ger fortlöpande andra myndigheter och den svenska hälso- och sjukvården information och rekommendationer.

Uppdatering: På onsdagskvällen beslutade regeringen att följa Folkhälsomyndighetens förslag att stoppa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer. Detta gäller till exempel mässor, konferenser och evenemang, men inte köpcentrum och resecentrum.