Nyheter

Mustaschkampen tar hjälp av Tre Kronor för att påverka mansrollen

Simon Bertilsson

Ishockeylandslaget Tre Kronor ställer upp för Mustaschkampen och budskapet att män ska öva sig i att tala om känslor, sjukdomar och hälsa. Undersökningar från Försäkringskassan och Kamratposten visar tydligt att papporna/männen ligger dåligt till när de gäller vem ett barn helst pratar med i viktiga frågor.

Ishockeylandslaget Tre Kronor ställer upp för Mustaschkampen och budskapet att män ska öva sig i att tala om känslor, sjukdomar och hälsa. Undersökningar från Försäkringskassan och Kamratposten visar tydligt att papporna/männen ligger dåligt till när de gäller vem ett barn helst pratar med i viktiga frågor.

Ishockeylandslaget Tre Kronor stödjer Prostatacancerförbundets Mustaschkamp som bland annat verkar för att öka mäns hälsa.

– Det är bra för män, både unga och gamla, att kunna tala om känslor, sjukdom och hälsa. Kan man tala om sin hälsa är det lättare att göra något åt den, säger Dennis Rasmussen, Simon Bertilsson och Mikael Wikstrand, Tre Kronor.

Barn- och ungdomstidningen Kamratposten har sedan flera år frågat sina läsare mellan åtta och fjorton år om hur deras liv ser ut. På frågan vem barn helst vill prata med när de är ledsna svarade de år 2018:

Mamma 46%

Kompis 22%
Ingen alls 17%
Pappa 7% (mätning för tio år sedan 6%)
Övriga svarsalternativ 8%
Barnen väljer hellre kompisar eller ”ingen alls” framför att prata med sin pappa. Pappor vill naturligtvis att deras barn ska vilja tala med dem när de blir ledsna.

Kamratpostens undersökning visar på hur snäv mansrollen är. Papparollen handlar ofta om praktiska saker, som att skjutsa och hjälpa till att fixa saker. Synen på hur män ska vara ärvs, eftersom den första man som barn träffar oftast är pappan. Fast mansrollen är långsamt på väg att förändras. Många pojkar och unga män har betydligt lättare att tala känslor än den äldre generationen.

Försäkringskassan har låtit göra en Sifo-undersökning om bland annat vilken relation vuxna har till sina föräldrar. Undersökningen visade att 50 procent ringde först sin mamma när de hade något viktigt att berätta och bara 10 procent valde att ringa först till pappa.

Många män är rädda för att prata om sjukdomar och berätta om sina innersta tankar. Kanske beroende på traditionella ideal och att mannen inte vill visa svaghet. Denna oförmåga många män har att hantera känslor och sjukdomar behöver brytas.

Statistik från SCB visar att var femte man saknar en nära vän. Allt för många män har prioriterat jobb och upplever att de inte haft tid att vårda relationer. Självmord är dubbelt så vanligt bland män som bland kvinnor. Att ha nära relationer gör att livet känns meningsfullt och bidrar säkert också till ett längre liv.

Gör den empatiske mannen till en manlig förebild. I alla tider har en man ansetts som riktigt manlig om han visar sig stark, har stora muskler och visar beslutsamhet. Redan de små barnen har män som är starka och modiga som förebilder och samma förebild fortsätter hela livet i reklam, film och TV. Normen för den moderne mannen borde vara att han kan visa sig stark samtidigt som han kan vara mjuk och empatisk. Dessa egenskaper kan ses som motsatser men bör göras förenliga. Både män och kvinnor måste ändra sina normer och ideal för vad den moderne mannen står för.

– En positiv förändring har påbörjats. Fler män pratar med sina barn, övrig familj och sina vänner. Förhoppningsvis bidrar det till att papporna/männen får bättre placering i Kamratpostens och Försäkringskassans undersökningar, säger Torsten Tullberg, kampanjledare för Mustaschkampen.

Fakta
Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med 27 regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer och bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående. Vi driver även påverkansarbete för en bättre prostatacancervård och stödjer forskning och utveckling genom en egen fond – Prostatacancerfonden.

Varje höst arrangerar Prostatacancerförbundet den rikstäckande kampanjen Mustaschkampen för att väcka uppmärksamhet kring prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom. Den blå mustaschen är kampanjens signum. Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet tillsammans med 27 lokala prostatacancerföreningar och flera hundra företag och organisationer.