Äldreomsorg

Munskydd och visir i ny rekommendation inom äldrevården

Munskydd och visir blir nya tillägg till de tidigare rekommendationerna om minskad smittspridning inom äldreomsorgen.

Folkhälsomyndigheten tog under torsdagen beslut om nya rekommendationer för skyddsutrustning inom hemtjänst, äldreboenden och särskilda boenden. 

Många inom äldrevården behöver en väldigt nära omsorg, vilket gör att det kan bli svårt att följa de vanliga restriktionerna som finns. Folkhälsomyndigheten tog under torsdagen därför beslut om nya rekommendationer för skyddsutrustning inom hemtjänst, äldreboenden och särskilda boenden. 

– Det allra viktigaste är att personal stannar hemma vid minsta symtom. Basala hygienrutiner ska följas. Det här är lagstiftat och de ska alltid fungera. Det är också viktigt att organisera personalgruppen så att de delar upp personal och boende. Till de här åtgärderna kommer nu ett nytt tillägg; är man väldigt nära ansiktet på brukaren och inte kan hålla avståndsreglerna kan munskydd eller visir användas. Men det är en avvägning som ska göras lokalt med den kompetens som finns, säger Malin Grape, Folkhälsomyndigheten vid torsdagens presskonferens och fortsätter:

– Vi har undersökt det här läget och det kan finnas en risk för ökad smittspridning om man lägger till något och använder det fel. Om man till exempel tar sig extra mycket i ansiktet, och man kan också invaggas i en falsk trygghet och tro att övriga åtgärder inte behövs, så det är viktigt att understryka att basala hygienrutiner och alla andra åtgärder också ska fungera.

Stockholm har varit värst drabbad när det gäller fall på äldreboenden. De lärdomar vi nu drar utifrån det kan vi nu få in i övriga kommuner.

– Det finns många goda exempel men det finns också verksamheter där det är problem. Vi behöver fortsätta att följa utvecklingen, varför man får de här problemen på vissa håll. En utmaning i kommunerna är bemanningsfrågorna, säger Iréne Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen.

– Frågan om utrustning har diskuterats mycket och vi tycker att det är positivt att det nu kommer en ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten. I Värmland fattade man ett beslut under veckan att man ska använda visir vid all patientnära vård och omsorg. Det är bra att det nu har kommit en tydlig rekommendation från Folkhälsomyndigheten på nationell nivå så att kommunerna har något att luta sig mot, säger Emma Spak, SKR.

Hon understryker att de basala hygienrutinerna är grunden. Att man måste ha grundläggande kunskap och utrustning. 

– 120 000 personer har gått utbildningen om basala hygienrutiner. Det är bra, men det finns fortfarande stora kunskapsbrister.

Fakta: Basala hygienrutiner hos Socialstyrelsen

Testning av personal görs allt mer. I Region Skåne börjar man idag med bred testning, berättar hon.

– Det görs ett stort arbete ute i kommunerna, vi lär av varandra och det är viktigt att vi med de här nya rekommendationerna får ett nytt verktyg för att stoppa smittspridningen, avslutar Emma Spak.