Äldreomsorg

Möter upp behovet av äldrevård med speciella behov

Äldre i dag har flera olika typer av vårdbehov

Allt fler förfrågningar hos SSIL handlar om äldrevård med speciella behov som inte passar in på ett vanligt äldreboende.

Allt fler förfrågningar hos SSIL handlar om äldrevård med speciella behov som inte passar in på ett vanligt äldreboende. Samtidigt har de behov av äldrevård, vilket gör att de inte heller kan komma till ett traditionellt boende för vård av missbruk eller psykisk ohälsa.

SSIL, som arbetar med kostnadsfri förmedling av vårdplatser, hanterar runt 4 000 placeringsförfrågningar per år inom HVB, LSS, familjehem och äldreboende. Monica Engblom som är verksamhetsansvarig märker att behoven inom äldreomsorgen ökar.

– Vi märker av allt fler sökningar av särskilt äldreboende, där behov finns för extra stöd inom till exempel missbruk, psykisk ohälsa och demens.

Det har blivit allt vanligare med alkoholmissbruk hos äldre och de har svårt att få plats på ett vanligt äldreboende. Ofta försöker man istället med hemmalösningar. Då får hemtjänsten ta ett större ansvar, vilket vi har skrivit om i en annan artikel. Där framgick också att dagens äldre har andra dryckesvanor, vi blir allt äldre och fler är ensamma, vilket gör att alkoholmissbruket ökar bland äldre.

– I takt med att efterfrågan ökar finns det HVB-hem som ställer om till äldreboende och LSS-boende, säger Monica Engblom.

Hon vill informera att SSIL har möjlighet att hjälpa till även inom äldreboenden för speciella behov. I takt med att det här segmentet växer finns det också större möjlighet att få vård i närområdet. Tidigare har man kanske fått en placering på en ort längre bort, men äldrevård vill de anhöriga ha nära.

Den största bristen på äldreboenden för personer med speciella behov finns i storstäderna. Monica tror att vi ännu bara har sett början av utvecklingen.

– Jag tror att vi kommer att ställa högre och högre krav på framtidens äldrevård.

En nyhet för i år är att SSIL håller en kostnadsfri utbildningsdag/seminarium med fokus på äldreboende och LSS den 4 november i Stockholm.

Tidningen Omtanke planerar också för ett tema Äldreomsorg i nummer 4.