NPF

Möter du föräldrar med npf?

Therese Allvar
Therese Allvar, leg. psykolog, är aktuell med "Att möta föräldrar med npf".

Boken beskriver hur du kan anpassa din kommunikation för att förebygga missförstånd och ge förutsättningar för goda öppna samtal med personer som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Föräldrar med npf lever ofta i en vardag med hög grad av stress som också gör att de har en ökad sårbarhet för att utveckla psykisk ohälsa.

– Det är min erfarenhet och min övertygelse att människor med olika typer av funktionsnedsättningar ofta blir missförstådda för att vi inte lyssnar på rätt sätt. Vi skapar funktionshindrande miljöer och förväntar oss att personen ska fungera i dem. Onödiga missförstånd uppstår som leder till frustration, stress, sorg, ilska och skadliga polariseringar som ytterst drabbar barnet, säger Therese Allvar, leg. psykolog.

I hennes bok ”Att möta föräldrar med npf” varvas teori med berättelser från verkligheten. Den ger också konkreta tips och verktyg. Läsarna får en ökad förståelse för människorna de möter och hur fördomar och felaktiga eller uteblivna insatser och interventioner bäst kan undvikas. Ett särskilt avsnitt ägnas åt genomförande av planerade möten – från kallelse till avslut – både enskilda och i grupp, och ett kapitel beskriver hur orosanmälningar kan hanteras.

– Alla vinner när vi npf-anpassar våra möten. Jag hoppas att läsaren ska känna att ”aha, det där var ju inte så svårt” och direkt kunna använda sig av råden och tipsen i sin arbetsvardag.

Therese Allvar är leg. psykolog och har stor erfarenhet av att möta föräldrar med npf-diagnoser. Hon har arbetat med föräldrastöd, utbildning, handledning och konsultationer till olika yrkesgrupper och verksamheter. 

Boken ges ut den 29 september 2023 av Gothia Kompetens.