Nyheter

Moderaterna kommenterar vårbudgeten

Foto: Getty Images

Enligt moderaterna är det till stora delar fyra år förlorade för svensk hälso- och sjukvård

  

Sedan den här regeringen tog över makten har vårdköerna fördubblats och köerna till BUP, Barn och ungdomspsykiatrin, har tredubblats. Detta samtidigt som skatterna höjts med 60 miljarder kronor trots brinnande högkonjunktur. Regeringen har underlåtit att adressera de tydliga problem och utmaningar som hälso- och sjukvården står mitt uppe i. Framförallt de exploderande vårdköerna.

– Regeringen tog medvetet bort den kömiljard som Alliansen införde, och med facit i hand ser vi nu att det resulterat i fördubblade vårdköer. När Alliansen tog över makten 2006 stod 130 000 personer i kö för vård. När Socialdemokraterna tog över 2014 var köerna nere i 52 000. Nu är köerna tillbaka med närmare 100 000 personer i kö. Det är helt oacceptabelt, säger Camilla Waltersson Grönvall, moderaternas socialpolitiska talesperson.

Moderaterna menar att  regeringen säger sig genomföra nya kraftfulla satsningar, men det är emellertid resurser som enbart avsetts för 2018. Det vill säga det finns ingen långsiktighet och ingen möjlighet för vården att i praktiken använda dessa miljoner som regeringen satsar på ett konsekvent och uthålligt sätt.

– Alliansen och Moderaterna mer än halverade vårdköerna, och vi både kan och lovar att göra det igen när vi får svenska folkets förtroende att ta ansvar för Sverige, fortsätter Camilla Waltersson Grönvall (M).