Mobbningen ökar – beräknas kosta samhället 46 miljarder

 
Mobbningen ökar – beräknas kosta samhället 46 miljarderFriends larmar om en kraftig ökning av antal elever utsatta för mobbing i skolan. Var tionde barn som utsätts för mobbing påverkas så negativt att de över tid behöver insatser inom till exempel hälso- och sjukvården. Dessutom riskerar de ett försenat inträde på arbetsmarknaden. 

Mobbning bland unga i skolålder har ökat kraftigt under de senaste åren. Friends tidigare publicerade rapport under 2022 ”Tre barn utsatta i varje klass” visar att antalet barn som utsatts för mobbning har ökat från 60 000 till 140 000. Den mobbning som sker i år 2022 kommer att ge samhället kostnader på 46 miljarder  följande 30 åren. 

– Eftersom andelen utsatta för mobbning i Sverige har mer än fördubblats, har det funnits ett behov av att uppdatera mobbningens samhällskostnad i Sverige för 2022. Vi har utgått utifrån samma beräkningsmodell som tidigare använts och 46 miljarder är alarmerande. Det är ett misslyckande från beslutsfattarna på alla nivåer, säger Magnus Loftsson Forskningsledare på Friends.

Var tionde barn som utsätts för mobbing påverkas så negativt att de över tid behöver insatser inom till exempel hälso- och sjukvården. Dessutom riskerar de ett försenat inträde på arbetsmarknaden. 

Friends uppskattar därmed att mobbningens samhällskostnad blir 46 miljarder kronor de kommande 30 åren, varav kostnaden för effekterna av mobbning under den kommande mandatperioden uppskattas till 13,7 miljarder.

- Att mobbning får allvarliga konsekvenser och har ett högt personligt pris vet vi. Med vår rapport har vi försökt sätta det personliga lidandet i ett sammanhang där de samhällsekonomiska effekterna synliggörs. Det är hög tid att politiken och regeringen lägger resurser på att tidigt motverka mobbning i alla dess former, innan samhällskostnaden blir än större. Barn och ungas välmående här och nu är ett värde i sig. Det är dags att beslutsfattare på olika nivåer att fatta kloka beslut för att öka barns trygghet, säger Magnus Loftsson Forskningsledare på Friends

Det är främst tre faktorer som står bakom kostnadsökningen: inflationsuppräkningen, det ökade antalet barn i åldersgruppen och den ökade andelen barn som utsätt för mobbning. Det sistnämnda är en drivande faktor i kostnadsökningen.


Taggar

Nyheter