Nyheter

Minskade avräkningar ger mer internationellt bistånd

I vårändringsbudgeten 2017 föreslås att 1,3 miljarder kronor återförs till biståndsbudgeten som en följd av minskade avräkningar för asylkostnader. Pengarna kommer bland annat att användas till att möta de växande humanitära behoven efter torkan i Afrika söder om Sahara, sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa (SRHR) och det internationella klimatarbetet. Detta är en del av en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

I vårändringsbudgeten 2017 föreslås att 1,3 miljarder kronor återförs till biståndsbudgeten som en följd av minskade avräkningar för asylkostnader. 

Pengarna kommer bland annat att användas till att möta de växande humanitära behoven efter torkan i Afrika söder om Sahara, sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa (SRHR) och det internationella klimatarbetet. Detta är en del av en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.
– Biståndet behövs mer än någonsin, eftersom världen just nu står inför flera svåra utmaningar samtidigt. Krig, konflikter och torka som förvärrats på grund av klimatförändringarna har orsakat den värsta svältkatastrofen i Afrika söder om Sahara i modern tid, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

– Efter den amerikanska regeringens besked om att man bland annat drar ner på stöd till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och klimatarbete är det viktigt att Sverige står fast vid ett starkt stöd, och samarbetar med andra länder för att mobilisera mer stöd till detta viktiga arbete, säger Isabella Lövin.

Regeringens politiska prioriteringar i budgetpropositionen 2017 ligger fast. I vårändringsbudgeten vill regeringen särskilt uppmärksamma följande områden:

  • de fortsatt rekordstora globala humanitära behoven,
  • det särskilt allvarliga läget i sviktande och konfliktdrabbade stater,
  • bristande respekt för de mänskliga rättigheterna och det minskade demokratiska utrymmet i världen,
  • behovet av att stärka alla människors fulla åtnjutande av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt
  • de stadigt ökande globala behoven av internationella miljö- och klimatinsatser inklusive hav och marina resurser.
  • Kostnaderna för asylmottagande inom biståndsramen beräknades i budgetpropositionen 2017 uppgå till 8,1 miljarder kronor år 2017, men i vårändringsbudgeten beräknas kostnaderna till 6,8 miljarder kronor. Anledningen till detta är att antalet asylsökande minskade från 51 200 personer i Migrationsverkets juliprognos 2016 till 34 700 personer i februariprognosen 2017. Den totala biståndsramen för 2017 uppgår till 46,1 miljarder.