Mindfulness ger trygghet och mod

Mindfulness har visat sig ge fantastiska resultat hos Hillringsbergs HVB. Flera tidigare boende med missbruksproblematik har räddats från situationer där de har varit nära ett återfall.
På Hillringsbergs HVB brukar man ofta vistas i naturen i mindre grupper under tystnad.

Mindfulness har visat sig ge fantastiska resultat hos Hillringsbergs HVB. Flera tidigare boende med missbruksproblematik har räddats från situationer där de har varit nära ett återfall.

Mindfulness har visat sig ge fantastiska resultat hos Hillringsbergs HVB. Flera tidigare boende med missbruksproblematik har räddats från situationer där de har varit nära ett återfall. Detta genom förmågan att stanna upp och hejda sina impulser, något som man lär sig genom övningar i mindfulness. Man blir bättre på att pausa, observera och stå kvar när det blåser.

Hillringsbergs HVB är högt beläget intill Glafsfjordens västra strand i värmländska Arvika kommun. Utsikten är fantastisk med milslånga vyer. En perfekt plats för mindfulness.

– Vi tar hjälp av den naturen här omkring. Mindfulness in nature är något vi har byggt på med det senaste året. Det är läkande för människan att vistas i naturen, att gå under tystnad i en mindre grupp och reflektera över hur marken känns mot fotsulorna och hur vinden känns i ansiktet, säger Karolina Midböe som är föreståndare på Hillringsberg HVB.

Mindfulness är ett förhållningssätt som tränar dig att vara här och nu, att vara uppmärksam på det som sker utan att värdera det. Genom meditation och andra övningar, kan man lära sig att styra och förstå sina impulser, kunna göra mer medvetna val och hantera svåra situationer.

Behandlingshemmet har åtta platser och riktar sig till vuxna män som har en psykisk sjukdom eller störning och eventuellt drog- och missbruksproblematik. Mindfulness är en av fyra hörnstenar i behandlingen. Medicinsk psykiatrisk behandling är utgångspunkten. En psykiatriker är anställd och en psykolog. KBT-terapi är en del i rehabiliteringen och den fjärde behandlingsmetoden som man arbetar med är medlevandeskap, att relationen är nyckeln till tillit och mod.

Mindfulness passar de brukare som är högfungerande och inte har den tyngsta psykiatriska problematiken, som till exempel schizofreni.

– Mindfulness är bra för alla, men särskilt för personer med missbruksproblematik. De reagerar väldigt snabbt på impulser och behöver därför lära sig att stanna upp och pausa för att inte ge efter när suget kommer, säger Karolina.

När hon har pratat med brukare som bodde på Hillringsberg för 2-3 år sedan uppger de att de har räddats från många situationer då de har varit nära ett återfall.

– Det är fantastiskt att höra att metoden har gett så goda resultat.

Karolina Midböe fick upp ögonen för mindfulness 2011. Hon deltog på en konferens där flera av världens största forskare inom området talade.

– Då insåg jag vilket superverktyg det här skulle vara. Jag utbildade mig och implementerade metoden som en del i vår behandlingspalett, men jag har medvetet väntat med att tala så mycket om det. Tidigare sågs mindfulness som lite flummigt, men nu har det blivit allmänt accepterat och används flitigt i allt från vården till skolan.

Hon lärdes upp av en av Sveriges ledande experter på området, dr Ola Schenström på Mindfulnesscenter.

– Jag tror nog att vi är ganska ensamma om att använda oss av mindfulness så här pass strukturerat. Jag ser en tydlig koppling till de hormonella processerna som sker i hjärnan och hur vi kan göra oss medvetna om det.

Hon talar om signalsubstansen dopamin som kraftigt frisätts vid missbruk. Kroppen vänjer sig vid dessa höga nivåer och vill bara ha mer, vilket kan ge ett spänningssökande beteende, att alltid vilja vara på språng. Många kan också ha nära till aggressioner genom stresshormonet adrenalin.

– Istället vill vi öka dosen av må bra-hormonet oxytocin. Det reducerar ångest, stress och främjar social interaktion bland annat. Meditation är ett effektivt sätt att slappna av som gör att oxytocin utsöndras, säger Karolina Midböe.

Ju mer man framkallar oxytocin, desto naturligare blir processen för kroppen. Sedan är mindfulness ett sätt att tänka som tar tid att träna upp. Men när man väl har fått in tankebanorna i hjärnan faller det sig naturligt att till exempel fokusera på andningen och bättre klara av krävande situationer.

– Det handlar om att stanna upp, observera, acceptera och sedan välja att släppa taget eller att svara upp mot det man är i. Du lär dig att ta in det som händer både i och utanför din kropp utan att lägga någon värdering i det. Genom att öva på det kan man tillämpa samma teknik när det händer något som man behöver avskärma sig från och bli mindre reaktiv på.

Personer med missbruksproblematik eller psykisk sjukdom har ofta svårt att släppa kontrollen och våga gå in i sig själv.

– Psykiskt lidande är ofta kopplad till kroppen. Man är van att koppla bort kroppen och inte lyssna till dess signaler. Kroppen går ju in i försvarsställning vid missbruk, som att blodådrorna dras ihop efter en tids sprutanvändning. En bra mindfulness-övning för att lära känna sin kropp är kroppsscanning, säger Karolina.

Det går till så att man sitter eller ligger ned och blundar, medan man blir ledd att rikta sin uppmärksamhet mot en kroppsdel i taget och känna in hur det känns just där.

På Hillringsbergs HVB ägnar man sig åt mindfulness fyra förmiddagar i veckan. Det kan vara olika visualiseringsövningar individuellt, samtal, meditation och vistelse i naturen i mindre grupper.

– Vi har också olika teman, som acceptans, nyfikenhet och tålamod. Mindfulness är ett förhållningssätt som även ger dig ökad medkänsla med dig själv och andra. Det bor mycket mod och livskraft i oss som vi kan få fram genom en medveten närvaro i nuet. Vi har bara vårt nu. Mindfulness syftar till att återfinna den kraften och glädjen i oss själva.

Karolina poängterar att det är väldigt individuellt hur man bör använda mindfulness i behandling.

– Man får gå varsamt fram och först låta en psykiatriker träffa brukaren för att få en bra bild av behoven. Man ska också vara försiktig om man ska använda terapeutisk mindfulness under KBT-exponering, avslutar Karolina Midböe.

Related posts