Nyheter

Mikael Ribbenvik ny generaldirektör för Migrationsverket

Mikael Ribbenvik

I fredags utsågs Mikael Ribbenvik till ny generladirektör för Migrationsverket. Han efterträder Anders Danielsson som lämnade Migrationsverket i september 2016 för att bli chef för Svenska Röda Korset.

– Jag ser fram emot att få leda Migrationsverket de kommande åren. Migration är en av de stora frågorna i samhället och det är viktigt att vi kan genomföra vårt uppdrag på ett effektivt och ansvarsfullt sätt i en tid av förändringar inom området, säger Mikael Ribbenvik.
Regeringen kallade på fredagen till presskonferens för att meddela beslutet.
– Jag har stort förtroende för Mikael Ribbenvik och är säker på att han kommer att fortsätta utveckla myndigheten på ett bra sätt, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.
Mikael Ribbenvik har lång erfarenhet av asyl- och migrationsfrågor genom sin mångåriga bakgrund på Migrationsverket. Tidigare har han bland annat varit rättschef och operativ chef vid myndigheten. Han efterträder Anders Danielsson som lämnade Migrationsverket i september 2016 för att bli chef för Svenska Röda Korset. Sedan dess har Mikael Ribbenvik varit vikarierande generaldirektör. Nu tillträder han som ordinarie myndighetschef med ett förordnande på sex år.
– Det som hände 2015 när så många sökte asyl har krävt en enorm insats av alla medarbetare. Det är ett erkännande, inte främst för mig utan för medarbetarna på myndigheten att få det här förtroendet att driva verksamheten och utvecklingen av myndigheten vidare.
Effekterna av flyktingsituationen 2015 präglar fortfarande verksamheten och fokus i år ligger på att ge besked åt alla asylsökande som väntar så att väntetiderna kan kortas.
– Samtidigt kan vi inte bara fokusera på asylprövningen utan ska också hantera den övriga migrationen. Människor som vill komma till Sverige för att arbeta eller förenas med anhöriga får idag ofta vänta alltför länge på beslut. Därför ska vi lägga stor kraft på att få bort köerna så att vi kan möta kraven på god service och snabb handläggning, säger Mikael Ribbenvik.