Nyheter

Mer pengar till musikterapi för barn och ungdomar i Stockholm

Utökad satsning på musikterapi genom stiftelsen MusikBojen.

Stiftelsen MusikBojen verkar för att skapa tillgång till musikterapi för svårt utsatta barn och ungdomar. Region Stockholms kulturnämnd bidrar nu med ytterligare 450 000 till stiftelsen MusikBojens musikterapiverksamhet för barn och ungdomar.

Stiftelsen MusikBojen som grundades 2017 av bland annat Max Martin (Martin Sandberg) och Claire Rosvall (grundare av Min Stora Dag), verkar för att skapa tillgång till musikterapi för svårt utsatta barn och ungdomar. Region Stockholms kulturnämnd bidrar nu med ytterligare 450 000 till stiftelsen MusikBojens musikterapiverksamhet för barn och ungdomar vid Sachsska Barnsjukhuset samt Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP och barnhabiliteringen i Norrtälje.

Region Stockholms kulturnämnd som bidrog med 300 000 under första verksamhetsåret har nu godkänt MusikBojens verksamhetsrapporter för 2018 och beviljat ytterligare stöd om 450 000 kr till fortsatt verksamhet, och därmed skapat tillgång till fler musikterapitimmar för barn och ungdomar i Stockholm.

– Detta är mycket glädjande och vi är oerhört glada och tacksamma för det fortsatta stödet. Musikterapi kan öka livskvalitén hos barn och ungdomar som lider av fysiska, psykiska och sociala svårigheter och därför jobbar stiftelsen nu intensivt med att skapa tillgång på fler musikterapitimmar i Sverige, säger Claire Rosvall, initiativtagare och medgrundare till MusikBojen. 

Redan efter ett år har verksamheten kunnat starta upp projekt med musikterapeuter på Sachsska Barnsjukhuset, BUP och barnhabiliteringen i Norrtälje, Uppsala Akademiska Sjukhuset och snart på HVB-boenden i Täby och Västerhaninge för ensamkommande ungdomar.


Om MusikBojen

Stiftelsen MusikBojen grundades hösten 2017 och innehar ett 90-konto, med en vision som grundar sig i att varje barn och ungdom som behöver musikterapi ska ha tillgång till denna hjälp och behandling. Ambassadörer som stödjer MusikBojen är Martin Stenmark, Nikki Amini, Anne Sofie von Otter, Loa Falkman samt Hedvig Elenora Gospelkör. Flera företagsvänner stödjer också verksamheten, däribland 4Sound som har bidragit med instrument till verksamheten.

– Musiken är och har alltid varit en stor del av mitt liv. Kraften som finns i musiken påverkar oss alla och kan spela en viktig roll när livet inte alltid är så lätt. När jag fick höra om stiftelsen MusikBojen och dess syfte att skapa förutsättningar för att fler barn och ungdomar ska må bättre genom tillgång till musikterapi, kändes det självklart att stödja projektet. Musikterapi skapar skillnad för dem som behöver det allra mest och visar igen på musikens betydelse, säger Max Martin, musikproducent, låtskrivare samt medgrundare till MusikBojen.

Medgrundare till stiftelsen MusikBojen är: Claire och Per Rosvall, Martin Sandberg (Max Martin), professorn och barnläkaren Dr. Britt Gustafsson, neuropsykologen Ingrid Hagberg-van’t Hoft, advokaten Peder Hammarskiöld, Christina Piehl samt Lena Evrell.