Nyheter

Medlem i Tantpatrullen modell för Mänskliga Rättighetsdagarna

Maj Lis Jonsson är medlem i Tantpatrullen. Foto: Elliot Elliot.

Nu släpps biljetterna till Mänskliga Rättighetsdagarna som hålls 14-16 november i Linköping. I samband med det lanseras också årets temabild och Maj Lis Jonsson från föreningen Tantpatrullen är modell. 

Nu släpps biljetterna till Mänskliga Rättighetsdagarna som hålls 14-16 november i Linköping. I samband med det lanseras också årets temabild och Maj Lis Jonsson från föreningen Tantpatrullen är modell. 

Maj Lis Jonsson är aktiv i föreningen Tantpatrullen, som kämpar för bättre pensioner för äldre kvinnor. I år tycker hon att temat för MR-dagarna passar extra bra för att uppmärksamma föreningens frågor.

– Det är absolut så att rätten till hälsa väldigt lätt kan kopplas till det vi kämpar för i Tantpatrullen. Att ha en låg pension påverkar kvinnors hälsa otroligt mycket. Bara det att ständigt ha en oro över hur man ska klara sig och snåla på allt som skulle göra att livet vore mycket roligare och bättre, säger Maj Lis.

Tantpatrullen är en av många organisationer som kommer att medverka på MR-dagarna i höst. Under temat ”Rätten till hälsa” arrangeras runt 200 programpunkter och över 80 organisationer kommer att finnas på plats på utställartorget. Programmet tar upp allt ifrån hur klimatförändringar och resursfördelning påverkar människors hälsa till hur kommuner och myndigheter kan arbeta för att förbättra medborgarnas hälsa. 

– Rätten till hälsa är en grundläggande del av våra mänskliga rättigheter och för vår förståelse av vad det innebär att leva ett liv i värdighet. Vi hoppas att årets forum blir välbesökt och att många tar chansen att lära mer om de mänskliga rättigheterna och särskilt rätten till hälsa, säger Micael Wennbom, vikarierande projektledare för Mänskliga Rättighetsdagarna.

Arbetet med programmet är i full gång och juni lanseras det i sin helhet. Men redan nu släpps biljetterna till forumet, som kan köpas rabatterat fram till sista juni.