Materialet ”Okej med dig?” ska skapa en samtyckeskultur

Samtycke är egentligen ganska enkelt, det handlar om att vilja samma sak. Därför är det viktigt att börja lägga grunden för en samtyckeskultur redan i förskolan. 

Samtycke är egentligen ganska enkelt, det handlar om att vilja samma sak. Därför är det viktigt att börja lägga grunden för en samtyckeskultur redan i förskolan. 

Samtycke är egentligen ganska enkelt, det handlar om att vilja samma sak. Därför är det viktigt att börja lägga grunden för en samtyckeskultur redan i förskolan. Boken ”Okej med dig?” har tagits fram av Make Equal tillsammans med författaren och illustratören Åsa Karsin och i samarbete med Jämställdhetsmyndigheten och Rädda Barnen.


Make Equal, som är initiativtagare till det nya materialet menar att vi behöver tillsammans lära oss att skifta perspektiv från “ett nej är ett nej” till “allt annat än ett ja är ett nej”. Vi behöver skapa en kultur av att fråga om samtycke finns, innan någon behöver säga nej. 

Man vill börja redan i förskolan för att man ska bli van att kolla av och fråga om något är okej. Precis som med andra färdigheter behöver vi lära oss och träna på samtycke – genom samtal, reflektion och övningar.

”Okej med dig är ett fint komplement till ’Stopp min kropp’. Om barn och vuxna lär sig respektera andras kroppsgränser, så behöver vi mer sällan säga stopp.”, säger Hanna Thermaenius på Rädda Barnen.
Om man lär sig fråga och lär sig lyssna på svaret blir det heller inte lika jobbigt att få ett nej.

”Förskoleåldern är en viktig tid i formandet av våra emotionella och sociala förmågor. Därför har en insats som ’Okej med dig?’ möjlighet att göra stor skillnad för hur barnen i framtiden kommer bemöta andra människor. Särskilt gynnas de barn som har sämre förutsättningar att utveckla dessa förmågor i hemmiljön.”, säger Andrea Karlsson Valik, forskare.

På den nya hemsidan okejmeddig.com finns material att ladda ned och även hela boken som pdf.

Related posts