Mångfald har blivit en affärsstrategi

Mångfald som affärsstrategi och datadriven rekrytering är två av nio trender som TNG presenterar i sin årliga trendspaning inom fördomsfri rekrytering.
Organisationer som lyckats med en bred etnisk och kulturell mångfald har en prestationsökning på 36 procent jämfört med genomsnittet. Foto: Getty Images.

Mångfald som affärsstrategi och datadriven rekrytering är två av nio trender som TNG presenterar i sin årliga trendspaning inom fördomsfri rekrytering.

Mångfald som affärsstrategi och datadriven rekrytering är två av nio trender som TNG presenterar i sin årliga trendspaning inom fördomsfri rekrytering. Organisationer som lyckats med en bred etnisk och kulturell mångfald har en prestationsökning på 36 procent jämfört med genomsnittet.

TNG är specialiserade på fördomsfri rekrytering och bemanning. Här lyfter de fram sin årliga trendspaning i ämnet.

Trend 1: Diversity is business – mångfald går från HR-initiativ till affärsstrategi

Money talks. När den ena vetenskapliga rapporten efter den andra bevisar hur lönsamt mångfald är för affärerna så skiftar ägandeskapet från HR till företagsledningen. Pådrivet av investerare som förväntar sig mångfald i såväl ledning som styrelse. Inte så konstigt när organisationer som lyckats med en bred etnisk och kulturell mångfald har en prestationsökning på 36 procent jämfört med genomsnittet. Men på många håll har jämställdhets- och mångfaldsarbetet avstannat – inte minst under pandemiåret 2020.

Trend 2: Klass – den bortglömda dimensionen av mångfald

Ny forskning visar att klassdiskriminering, eller diskriminering på grund av socioekonomisk bakgrund, har stor påverkan på arbetssökares chanser till jobb. Redan på ett par sekunder kan rekryterare och chefer idag avgöra kandidatens klasstillhörighet – och ta beslut därefter. Från såväl tal som bostadsort. Dessutom riskerar klass få större påverkan i våra anställningsbeslut under pandemin när videointervjuer blottar kandidatens hemmiljö.

Trend 3: Open CSR Hiring – sociala rekryteringsinitiativ tar fart

Vissa kallar det CSR-rekrytering, andra Open Hiring. Och trenden, som främst blommar i USA, är ett socialt initiativ – långt bort från metoderna inom kompetensbaserad rekrytering. Här anställer arbetsgivare nya medarbetare med endast arbetsprov som underlag. Perfekt för personer som saknar kvalifikationer eller har en brokig bakgrund och behöver en andra chans

Trend 4: Lookism – chefer tar rekryteringsbeslut på utseende

Färska studier visar att chefer tar allt fler rekryteringsbeslut baserat på kandidatens utseende – och anser att sökande som inte passar in i utseendenormen är mindre kompetenta. Rekryteringstrenden Lookism, eller Beauty Bias som den också kallas, är en typ av diskriminering som dessvärre fått uppsving av alla videointervjuer under coronapandemin.

Trend 5: Farväl till remote work – hej till (Distributed) work

7 av 10 chefer säger att hemmajobb haft positiva effekter på medarbetarnas mående. Flexibiliteten skapar högre produktivitet och flera studier visar att antalet toppresterande medarbetare på företag nästan fördubblats. Men 100 procent remote-arbete ställer också höga krav på såväl individen som ledarskapet. Därför vinner den nya trenden hybrid-arbete mark och snart ser vi även distributed work.

Trend 6: Superjobs = future fit

Jobb som kombinerar AI och teknik med människans soft skills. Och jobb utan yrkestitel. Varje dag skapar den snabba digitala transformationen nya jobb. Vissa kallar trenden för oformade jobb då tjänsterna, tekniken och problemställningarna ännu inte finns. Andra säger superjobs. Men att rekrytera för superjobs och future fit är inte helt enkelt. Det handlar om medarbetare med förmågan att snabbt lära sig nytt, som har viljan att utvecklas, ställa om och förändras i takt med att nya problem uppstår.

Trend 7: Datadriven rekrytering – från data till insights

Datadriven rekrytering, eller intelligent rekrytering som det också kallas, är nyckeln till såväl bättre anställningsbeslut som en extraordinär kandidatupplevelse. Att samla data är inget nytt för HR, men användningen har varit begränsad. Nu ser vi ett positivt trendbrott där organisationers data och insikter kommer till nytta för att ta bättre, mer insiktsfulla och förhoppningsvis objektivare rekryteringsbeslut. Något som leder till mer rättvisa, fördomsfria och hållbara rekryteringar.

Trend 8: Supplier Diversity

Huruvida en leverantör bedriver ett aktivt mångfaldsarbete eller inte kan numera vara en dealbreaker. I takt med att kunderna blir allt mer medvetna så vässar allt fler inköpsavdelningar sina krav. Därför handlar val av leverantör inte längre bara om pris, kvalitet eller hållbarhet utan också om hur leverantörens mångfalds- och rekryteringsarbete ser ut, liksom hur deras underleverantörer agerar kring mångfald och inkludering.

Trend 9: Bias interruptor – framtidens inkluderande ledare

Mångfaldsrekrytering i all ära. Om inte chefer är öppna och inkluderande slutar talangerna och mångfaldsambitonen faller platt. Men nu ser vi allt fler ledare som säger ifrån och gör något åt det. De kallas Culture Maker, Bias interruptors eller inkluderingsarkitekter. Och består främst av kvinnliga mellanchefer som aktivt jobbar för att ökad inkludering och jämställdhet.

Related posts