Nyheter

Många kränkta elever berättar inget för någon vuxen

Friendsrapporten släpps varje år i samband med skolstart

Friendsrapporten 2018: Två av tre utsatta elever i årskurs 3-9 har inte berättat för någon vuxen i skolan att de utsatts för kränkningar eller mobbning. 

Friendsrapporten 2018 visar att två av tre utsatta elever i årskurs 3-9 har inte berättat för någon vuxen i skolan att de utsatts för kränkningar eller mobbning. Var femte utsatt elev har inte berättat om det för någon alls, varken en jämnårig eller en vuxen i skolan eller hemma.

Trots att var fjärde elev utsatts för kränkningar i skolan känner 22 procent av skolpersonalen inte till att kränkningar mellan elever existerar.
– Att så många barn inte pratar med vuxna om sin utsatthet visar att vuxenvärlden misslyckats med att bygga och vårda ett förtroende som borde vara självklart. Det är vuxnas ansvar att stoppa mobbning, och vi måste visa att vi tar barns upplevelser på allvar, säger Per Leander, generalsekreterare på stiftelsen Friends.

Friendsrapporten, som släpps varje år i samband med skolstart, baseras på enkätsvar från 28 359 elever i årskurs F-9. Årets rapport visar att de flesta elever känner sig trygga i skolan. Dock är kränkningar en del av många elevers vardag, och många drabbas hårt av långvarig mobbning som kan pågå i över ett år. Tjejer är mer utsatta än killar och många vittnar om nedsättande kommentarer, utfrysning och fysiska kränkningar.

Rapporten visar även att det är vanligt med trakasserier kopplat till etnicitet, kön, sexualitet och funktionsvariationer. I flera fall berättar eleverna att trakasserierna normaliserats i skolan och att ingen längre agerar när de sker.

– Att kränkande jargonger och trakasserier normaliseras är både farligt och oacceptabelt. Vi på Friends vet att det går att stoppa mobbning, men det krävs en ansats från hela samhället och ett systematisk förebyggande arbete i skolorna baserat på bästa tillgängliga kunskap. Tillsammans kan vi stoppa mobbning, säger Per Leander.

Läs rapporten här: https://friends.se/wp-content/uploads/2018/08/friendsrapporten-2018.pdf

Resultat i korthet:
– 79 % av elever i åk 3-9 är oftast eller alltid trygga i skolan

– 25% av eleverna i åk 3-9 har blivit kränkta av en annan elev

– 8 % av eleverna i åk 3-9 har blivit kränkta av någon vuxen i skolan

– 64 % av eleverna i åk 3-9 som har utsatts för kränkningar eller mobbning har inte berättat det för någon vuxen i skolan

– 20 % av eleverna i åk 3-9 som blivit utsatta för mobbning eller kränkningar av annan elev har inte berättat om detta för någon, vare sig jämnårig eller någon vuxen i barnets närhet

– Trakasserier utifrån etnisk tillhörighet är vanligaste formen av trakasserier mellan elever i åk 3-9

– Skolan otryggaste platser är:

Toaletter, omklädningsrum, korridorer/hall (åk 3-9)

Toaletter, skolgård, omklädningsrum (F-3)

– 25 % av barnen i åk F-3 brukar vara oroliga för att bli ensamma på rasten.