Nyheter

Malmös socialtjänstkontor flyttar till nya lokaler

De fem adresserna är de samma

Socialtjänsten i Malmö omlokaliserar sina verksamheter och delas in efter typ av verksamhet. Den 10 oktober går flytten.

Socialtjänsten i Malmö omlokaliserar sina verksamheter och delas in efter typ av verksamhet. Den 10 oktober går flytten.

– När man besöker oss vill vi kunna ge våra besökare en bättre service och mer hjälp direkt, säger Rikard Vroland, avdelningschef inom arbetsmarknads- och socialtjänsten. Om alla som arbetar med samma frågor sitter tillsammans ser vi att kvaliteten i den servicen vi ger till invånarna blir bättre. Det stöd vi ger blir mer enhetligt och lika för alla oavsett var i staden de bor.

Målet är att samla all kompetens inom ett område, mer utbyte mellan kollegor inom ett område och på så vis öka likvärdigheten, servicen, kvaliteten för Malmöborna.

– Vi bygger också om två av kontoren något, så att det blir en trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare, säger avdelningschef Carina Opasiak.

Socialtjänsten kommer fortsatt finnas på de fem adresser som man tidigare funnits på men från och med den 10:e oktober är man istället uppdelade utifrån typ av verksamhet:

Den nya uppdelningen

Sallerupsvägen 11 D och på Eriksfältsgatan 28 A hanterar frågor och ärenden som gäller ekonomiskt bistånd och boende (försörjningsstöd).

På Von Troils väg 1, Hålsjögatan 8 och Bergsgatan 54 hanteras frågor och ärenden som gäller missbruk eller barn- och familjefrågor inom socialtjänsten.

Invånare, som socialtjänsten inte redan är i kontakt med och som är i behov av stöd, vänder sig till socialtjänstens mottagningsfunktion på Bergsgatan 54 för barn- och familjefrågor samt missbruk och till Sallerupsvägen 11 D för ekonomiskt bistånd och boende.