Äldreomsorg

Lyckad satsning gav fler undersköterskor i Piteå

Anna-Karin Jönsson tog chansen; validerade sina kunskaper och studerade vidare till undersköterska. Foto: Helene Markström

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel den 1 juli 2023. Piteå kommuns socialtjänst presenterar nu hur de har fått fler att studera till undersköterska genom Äldreomsorgslyftet.

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel den 1 juli 2023. Piteå kommuns socialtjänst presenterar nu hur de har fått fler att studera till undersköterska genom Äldreomsorgslyftet. Just nu är 26 personer färdiga undersköterskor och 45 studerar på halvtid.

Piteå kommuns socialtjänst har i drygt två år drivit ett EU-projekt med syfte att validera kunskapar hos tillsvidareanställd personal som vill studera vidare till undersköterska. Syftet med projektet är att motivera tillsvidareanställd personal att läsa in den formella kompetensen till undersköterska (1500 gymnasiepoäng) enligt Skolverkets nationella yrkespaket.

– Det är av stor vikt att vi som arbetsgivare gör allt vi kan för att bli fler utbildade undersköterskor i våra verksamheter. Ett sätt är att underlätta vidare studier för vår personal. De som varit intresserade har sökt till projektet och under en veckas tid fått hjälp med validering av kunskaper med hjälp av en handledare, berättar Carina Lundberg, projektledare, Piteå kommun i ett pressmeddelande.

Genom statliga stimulansmedel har personalen sedan kunnat söka till Äldreomsorgslyftet och på så sätt fått möjlighet att studera 50% på betald arbetstid.

Anna-Karin var en av dem som tog chansen

Undersköterskan Anna-Karin Jönsson arbetar inom hemtjänsten och är en av de som tog chansen till validering och vidare studier genom Äldreomsorgslyftet. Så här säger hon:

– Jag var lite skeptisk först när vi fick erbjudandet om validering men min fina kollega Maria övertalade mig att vi skulle göra det tillsammans och det är jag evigt tacksam för, säger Anna-Karin Jönsson och fortsätter:

– Det var rätt nervöst när handledaren gick bredvid och ”skuggade” mitt arbete, men det gick bra. Jag hade förmånen att få tillgodoräkna mig många studiepoäng inom de praktiska kurserna eftersom jag har lång yrkeserfarenhet inom vård och omsorg.

Piteå kommun berättar att det Anna-Karin behövde komplettera var Samhällskunskap 1, delar av kurserna Äldres hälsa och livskvalitet och Vård och omsorg vid demenssjukdom samt kurserna Medicin 1 och Vård och omsorg specialisering. Hon var färdig undersköterska långt innan kurserna formellt avslutades.

– Jag gasade på och läste in det jag behövde inom ett par månader, det är inte att rekommendera egentligen, men när jag väl bestämt mig ville jag gå i mål. Det är en fantastisk möjlighet att få studera på arbetstid och jag är glad att jag tog chansen.