Reportage

Lyckad myndighetssamverkan mot brott i Helsingborg

Olovliga boenden är ett ansvarsområde som miljönämnden har.

Tryggare Sverige höll flera seminarium om trygghet under den Digitala Almedalsvecken som inleddes den 29 juni.

Lyckad samverkan mellan Helsingborgs stad och flera andra myndigheter har gett goda resultat att stoppa olika former av brottslighet. Tryggare Sverige höll flera seminarium om trygghet under den Digitala Almedalsvecken som inleddes den 29 juni.

Under 2019 så gjorde Miljöförvaltningen och Socialförvaltningen i Helsingborgs stad 150 insatser i samverkan med bland andra Polisen, Räddningstjänsten, Tullverket, Kronofogden, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. 

Jenny Hjelmgren är miljöinspektör i Helsingborgs stad och hon berättade om arbetet under den digitala Almedalsveckan som Tryggare Sverige arrangerade.

– Vi har bland annat gjort besök på 27 massagelokaler i Helsingborg under 2019. Det var en mycket befogad tillsyn då vi fann bland annat att det saknades städutrustning och rengöringsprodukter, det var smutsiga lokaler. Det fanns tecken på alkohol, kondomer och i flera av lokalerna bodde kvinnor.

Olovliga boenden är ett annat ansvarsområde som miljönämnden har. Det kan vara boenden, som här i verksamhetslokaler, eller källare, containrar eller husvagnar.

– Dessa olovliga boenden saknar ofta möjligheter att sköta hygien och att laga mat. Under 2019 förbjöd vi 10 olovliga boenden efter besök tillsammans med Polisen.

Räddningstjänsten pekade särskilt på bristen på brandsäkerhet. Om det hade börjat brinna visste ju ingen att det bodde någon där.

Säkerhetschef i Helsingborgs stad Elina Bratt säger att sekretesslagen sätter käppar i hjulen.

– Vi får inte ta del av viss information. Det är en utmaning. Sedan behöver vi samverka mer.

En lyckad samverkan kräver en gemensam strategi, enligt Elina Bratt.

– Det krävs att den högsta ledningen har den inriktningen så att det inte står och faller med en viss kontaktperson. Sedan måste kommunen också ha förståelse för att vissa myndigheter inte kan arbeta lokalt, avslutar hon.