Äldreomsorg

Lund i framkant med digital utveckling

Digitala lås

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har utsett Lund till en av tio modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har utsett Lund till en av tio modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering. Utnämningen till modellkommun innebär bland annat att Lunds kommun kommer att få stöd med att fortsätta utveckla och sprida kunskaper och lärdomar till andra kommuner.

– Digitalisering är en naturlig del i vår verksamhetsutveckling och det är fantastiskt roligt att SKR har uppmärksammat vårt arbete och ger oss den här möjligheten. Med hjälp av tekniken skapar vi ökad självständighet, trygghet och delaktighet för våra kommuninvånare och en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi ser fram emot att kunna fortsätta utveckla vårt arbete och att dela med oss av våra kunskaper, säger Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör i Lunds kommun.

Satsningen på modellkommuner är en del av en överenskommelse mellan SKR och regeringen för att ge kommuner bättre möjligheter att utveckla verksamheten genom digitalisering. Som modellkommun kommer Lund nu att få stöd för att utveckla och implementera nya digitala arbetssätt och tekniska verktyg.

– Att hitta smarta digitala arbetssätt är en viktig del i att möta den demografiska utvecklingen i samhället med allt fler äldre personer. Tekniska lösningar kan göra livet enklare, tryggare och mer självständigt för våra brukare och patienter, säger Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd och vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Fram till 2022 kommer Lund att axla rollen som modellkommun. Under den perioden planerar vård- och omsorgsförvaltningen bland annat att fortsätta implementeringen av digitala lås inom särskilt boende för äldre, läkemedelspåminnare och mobilt trygghetslarm, även kallat positioneringslarm. Mobila arbetssätt ska utvecklas för att medarbetare ska kunna komma åt all nödvändig information direkt i sina mobiltelefoner och det finns långtgående planer på att testa och införa VR, AI, olika typer av sensorer och att införa digitala vårdmöten.