Intervju

Lösningsfokuserat arbetssätt ger vinst

Steven Fjällvik och Sanna Ahlm.

På Socialkontor ekonomi i Västerås är man mycket nöjda med sitt lösningsfokuserade arbetssätt som både har bidragit till en positiv utveckling av arbetsplatsen och ökad självförsörjning hos klienterna.

På Socialkontor ekonomi i Västerås är man mycket nöjda med sitt lösningsfokuserade arbetssätt som både har bidragit till en positiv utveckling av arbetsplatsen och ökad självförsörjning hos klienterna.

Redan i platsannonsen och anställningsintervjun har man ett lösningsfokuserat förhållningssätt på Socialkontor ekonomi i Västerås.

– I slutet av varje anställningsintervju får den arbetssökande höra resursskvaller om sig själv, alltså några positiva meningar om personen, exempelvis vad den ska kunna bidra med. Det är en fantastisk känsla att få en sådan energipåfyllnad. Annars brukar man ju gå ut ifrån en anställningsintervju med en massa tankar som maler i huvudet om hur man uppfattades, säger Steven Fjällvik, socialsekreterare i Västerås.

Varje nyanställd får en grundlig introduktion, man får lära sig system och tankesätt.

– Vi erbjuder först en introduktionsträff i lösningsfokuserat arbete och under första året ska alla nyanställda gå en utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt.

De arbetar i team med en teamledare i varje.

– Lösningsfokus är ett bra sätt för teamledaren att coacha sina kollegor på och vi tar med oss det här tänket när vi möter våra klienter, säger Sanna Ahlm, socialsekreterare på Socialkontor ekonomi.

Handläggarna har två uppgifter: 1. Att hjälpa personer att klara sin försörjning. 2. Att ge ekonomiskt bistånd.

– Vi har hand om ungefär 50 hushåll per handläggare och sköter ansökningarna själva. Vi har telefontid en timme och genomför cirka fem besök per dag. Det fungerar jättebra. Trots att vi har många besök så hinner vi med administrationen som vi sköter däremellan och sista veckan av fyra, då vi gör beräkningar, tar beslut och inte har några besök alls, berättar Sanna Ahlm.

Ett exempel på stöd till lösningsfokus i besöken är ett enkelt underlag, ett papper som man fyller i tillsammans med klienten. Personen får ange på en skala från 0-10 vad denne befinner sig på sin väg mot självförsörjning.

– På några rader ska man också ange varför man ligger där och vad man behöver göra för att kunna ta ett steg framåt på skalan. Vi noterar också dag och tid för nästa inbokade besök. Det här gör att motivationen ökar för klienten att komma framåt, säger Steven.

– Underlaget ger också en trygghet för oss. Vi har vad vi behöver för att kunna fatta ett beslut i ärendet. Vi får också mindre samtal får klienterna när de har en tydligare plan, säger Sanna.

Många andra socialkontor upplever att de inte har tid att träffa klienter, att man hela tiden ligger efter och får fokusera på att släcka bränder.

– Vi har haft många studiebesök som vill ta efter vårt sätt att jobba. Men det kräver träning att jobba lösningsfokuserat. När vi introducerar andra i det här, under studiebesöken, får de göra en övning där de ska ge positiv respons på varandra. Man kan ha känt varann i 20 år och ändå ha svårt att formulera ett par saker som personen har gjort bra. Jag som har övat kunde säga mer bara efter att ha observerat personen i fem minuter, berättar Steven Fjällvik.

Steven och Sanna visar några styrkekort som det står positiva egenskaper på. De används flitigt på kontoret, även i besök med klienter.

– De är många som har svårt att nämna något positivt om sig själva. Då kan vi plocka fram några kort och be dem välja två saker som de är bra på. Det brukar underlätta och är perfekt före och efter en anställningsintervju som klienten har varit på, säger Sanna.

Genom att jobba med lösningsfokuserad feedback lyfter man klienterna och man lyfter varandra.

– Vi har ofta ärendehantering med teamledaren och ibland kan vi få några microfrågor direkt efter ett besök där man får svara på vad man var mest nöjd över, vad man tror var till mest nytta för klienten, vad man kommer fortsätta att göra och vad man skulle göra annorlunda.

– Teamen har också varsin maskot som jag kan ge till den person som har inspirerat mig. Sedan får den personen ge maskoten vidare. Vem som helst kan också ge stjärnor till någon medarbetare som är värd en klapp på axeln, säger Steven.

Arbetssättet fungerar bevisligen. SKLs brukarundersökning visar att andelen positiva svar om klienternas upplevelse av besöken har ökat stort från 2016 till 2017.

– Ärendena har gått ned från 75-85 till 50 per handläggare från 2016 till 2018. När man möter människor och är drivande i processen kommer de vidare.

Ansökningarna brukar heller inte behöva kompletteras. Klienterna fick muntlig information och ett informationsbrev om att skicka in underlaget den 20:e för att handläggningen ska gå så smidigt som möjligt.

– Vi har också behövt jobba med vår roll. Från början var det många som undrade vad vi skulle prata om på besöken, men nu har vi fått in arbetssättet, säger Sanna.

Både Sanna och Steven tycker att de känner stolthet och arbetsglädje i arbetet med att möta och hjälpa människor.

– Det är viktigt att säga också att det är vi själva som har varit med och bestämt hur vi ska jobba. Vi såg vinningen i att träffa klienterna mer efter en work shop som vi gjorde, avslutar Steven Fjällvik.