LO begär direkta förhandlingar om jobb för nyanlända

LO:s förbund har gemensamt valt att förhandla direkt med 33 arbetsgivarorganisationer om en enklare väg in på arbetsmarknaden. 
Förhoppningen är att LO:s förhandlingar direkt med arbetsgivarförbunden ska leda till att fler nyanlända etableras på arbetsmarknaden. Foto: Getty images

LO:s förbund har gemensamt valt att förhandla direkt med 33 arbetsgivarorganisationer om en enklare väg in på arbetsmarknaden. 

 LO-förbunden går samman och vänder sig direkt till 33 arbetsgivarförbund för att få fler nyanlända i arbete. Orsaken är att Svenskt Näringsliv hittills inte visat något intresse att förhandla, meddelar LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

LO har vid upprepade tillfällen bjudit in Svenskt Näringsliv till att förhandla om utbildningsjobb – ett förslag där nyanlända och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden kan kombinera arbete med utbildning. Svenskt Näringsliv har dock hittills avböjt. Nyanlända fortsätter därmed att stå långt från arbetsmarknaden. För att komma framåt i frågan vänder sig LO-förbunden nu direkt till arbetsgivarförbunden med en gemensam förhandlingsframställan, en formell begäran om att förhandla gick klockan 10 igår direkt till de 33 olika arbetsgivarförbunden som är motparter i frågan.

– Eftersom det inte finns något intresse från Svenskt Näringsliv väljer vi att gå direkt till arbetsgivarförbunden. Vi måste både möjliggöra för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden och lösa arbetsgivarnas skriande arbetskraftsbehov, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Alliansens förslag om att lagstifta om sänkta löner för nyanlända är ytterligare en anledning till att LO-förbunden snabbt vill komma igång med konkreta förhandlingar.

– Om Alliansens förslag blir verklighet skulle det inskränka den fria förhandlingsrätten för fackföreningar. Det vore en katastrof för hela vårt system med fria fackföreningar som förhandlar med arbetsgivare, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

LO-förbunden kommer att representeras av en gemensam förhandlingsdelegation.

Orsaken till att LO gör så här och förhandlar direkt med arbetsgivarorganisationerna är att de tror att om de skapar en ram för hur förhandlingar med samtliga motparter ska gå till så blir det också enklare att få till en förhandling med regeringen i frågan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

– Inom industrin finns det ett stort rekryteringsbehov, man söker efter folk med rätt kompetens men hittar inte det, vi har med andra ord ett stort matchningsproblem samtidigt som vi har många nyanlända som behöver komma ut på arbetsmarknaden men inte har riktigt rätt bakgrund för det, säger Marie Nilsson, orförande IF Metall.

En av IF Metalls motparter, Teknikföretagen, kom i somras med ett förslag som de kallade för  om etableringsanställning.

– Det tycker vi är ett positivt förslag som vi vill diskutera vidare men inom en form som även innehåller utbildning. Vi tror att en kombination av förslaget och den utbildningsanställning som LO tidigare enats om skulle vara en bra utgångspunkt, så vi ser mycket positivt på att nu gå in i diskussioner och landa i något riktigt bra, säger Marie Nilsson, ordförande IF Metall.

Tobias Baudin ordförande för Kommunal är även han positiv till att gå in i förhandling tillsammans med de andra förbunden. Inom kommunal ingår 230 yrken.

– Vi står inom rekryteringsbehov inom alla våra branscher, inom vård och äldreomsorg har vi redan gjort en del yrkesutvecklingsarbete, vårdbiträden är en yrkeskategori som behövs det blir ett lättare väg in i vård och omsorg. De sektorer vi primärt ser behov i nu är inom den gröna näringen, jordbruk, trädgårdsodling, hemservice och städverksamhet. För oss är det viktigt att vi får ett enklare steg in som leder till en etablering på arbetsmarknaden, säger han.

13 av LO:s 14 förbund har valt att delta i förhandlingarna. Transport har valt att ställa sig utanför. 

Related posts