Lättare följa upp personers medicinering med ny lag

Personuppgifter i receptregistret får användas i uppföljningssyfte.
Receptregistret ska användas på fler sätt i framtiden

Personuppgifter i receptregistret får användas i uppföljningssyfte.

Personuppgifterna i receptregistret ska få användas för fler ändamål än i dag. Syftet med förändringen är bland annat att myndigheter på ett bättre sätt ska kunna följa upp användningen av läkemedel.

Regeringen sa i dagarna ja till förslaget om att receptregistret ska få användas på fler sätt. Bland annat så ska det framöver finnas information i receptregistret om varför en patient fått ett läkemedel utskrivet.

I dag får personuppgifter i receptregistret bara användas om det behövs för epidemiologiska undersökningar, forskning och statistik. Framöver ska personuppgifterna också få användas för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring.

Riksdagen vill också att regeringen ska skynda på arbetet med att ta fram en nationell läkemedelslista. Det övergripande målet med en nationell läkemedelslista är att skapa en samlad bild av en patients läkemedelsbehandling.

Lagändringarna som krävs för förändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

Related posts