Lars Pettersson utses till hedersdoktor

 
Lars Pettersson utses till hedersdoktorLars Pettersson har varit en ständig förespråkare och talesperson för högskolan. Lars Pettersson är ny hedersdoktor vid Marie Cederschiöld högskola. Han har under många år verkat för forskning inom socialt arbete, särskilt frivilligt socialt arbete och civilsamhällesforskning. 

Den 30 september får Lars Pettersson utnämningen hedersdoktor vid Marie Cederschiöld högskola, fd Ersta Sköndal Bräcke högskola. Detta för sitt långa engagemang inom två av högskolans fokusområden – socialt arbete och civilsamhällesforskning. Inte minst har Lars aktivt bidragit till fördjupad samverkan, internationalisering och finansiering av forskning inom dessa områden.

– Det känns väldigt roligt att få denna hederstitel för ett arbete som jag brinner för. Redan som nationell chef på Röda Korset i början av 1990-talet såg jag att kunskap och intresse för civilsamhället i stort saknades i den akademiska världen. Jag tog kontakt med ett antal lärosäten, bland annat det dåvarande Sköndalsinstitutet och fann där både intresse och förståelse för vad som behövde göras. Utifrån detta inleddes ett samarbete mellan Handelshögskolan och Sköndalsinstitutet, inom ramen för Johns Hopkins universitetets komparativa och internationella studie om ”The non profit Sector and Government”. Till detta ska läggas att den då påbörjade socialtjänstkommitténs arbete även kom att omfatta ett uppdrag till Sköndalsinstitutet att skriva ett särskilt delbetänkande om frivilligt socialt arbete (SOU 93:82, reds anm.), säger Lars Pettersson.

Lars har varit en ständig förespråkare och talesperson för högskolan. Under tidigt 2000-tal var han tillsammans med dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen, Kerstin Wigzell, initiativtagare till den stora satsning på kunskapsbaserad socialtjänst som i högsta grad fortfarande präglar den sociala praktiken. Som styrelseordförande i organisationen Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet (DHR) bidrog Lars aktivt till att iscensätta och finansiera det forskningsprogram om funktionsnedsättning som högskolan startade under 2022.

– Lars brinner för forskningens roll i utveckling av samhället och kombinerar på ett unikt sätt det visionära och det handlingskraftiga. Jag har svårt att tänka mig en mer värdig hedersdoktor vid högskolan än Lars Pettersson, säger Roger Klinth, rektor vid Marie Cederschiöld högskola.

– Det här hederspriset är en hatt jag lätt kan bära, säger Lars Pettersson.

Taggar

Nyheter