Behandling

Lanserar digital plattform för missbruksvård

Iris access erbjuder missbruksvård direkt i mobilen.

Nästan 50 procent får ett återfall inom ett år efter avslutad behandling mot missbruk. Iris presenterar nu ett digitalt behandlingsprogram som kan sänka tröskeln för att söka hjälp och ge en mer långsiktig missbruksvård.

Nästan 50 procent får ett återfall inom ett år efter avslutad behandling mot missbruk. Iris presenterar nu ett digitalt behandlingsprogram som kan sänka tröskeln för att söka hjälp och ge en mer långsiktig missbruksvård.

Inom Iris access erbjuds ett flertal digitala behandlingsprogram för att möta klienten under hela resan ur missbruk och psykisk ohälsa – där klienten är.

”Det känns otroligt spännande att vi nu kan erbjuda Iris behandlingar digitalt när klienterna behöver stöd allra mest. Iris access gör att vi nu kan hålla ihop vårdresan och jobba integrerat mellan den fysiska och digitala behandlingen. Det är startskottet på en ny typ av missbruksvård, och vi ser fram emot att vara en del av den resan”, säger Erik Andrén, VD på Iris Horisont.

En ökad kontinuitet och helhet i behandlingen innebär också en trygghet för både vårdgivare och uppdragsgivare. Det ger en möjlighet att korta vårdköer och hjälpa fler – med lika bra stöd.

”Många klienter beskriver att de känner sig väldigt ensamma när de kommer hem och den sociala gemenskapen och strukturen som fanns på Iris försvinner. Våra kontakter digitalt kan fylla det tomrummet för många och fungera som en kanal att kunna vända sig till när det känns svårt, utan att behöva möta så mycket motstånd i sig själv”, berättar Emil, behandlare på Iris.

Iris access kan nu erbjuda digital behandling på uppdrag av Socialtjänsten. Parallellt fortsätter vidareutveckling av tjänsten för att kunna erbjuda behandling via företagshälsan och direkt till privatpersoner med planerad lansering under hösten 2021.