Nyheter

Landstingen har blivit regioner

Den 1 januari 2019 blev de sista sju landstingen regioner. Därmed har samtliga regioner tagit över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna. Landsting som namn fasas ut.

Den 1 januari 2019 blev de sista sju landstingen regioner. Därmed har samtliga regioner tagit över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna. Landsting som namn fasas ut.

Regionbildningen innebär att frågor som rör hälso- och sjukvård, transportinfrastruktur, kultursamverkan och regional utveckling kommer att finnas i regionens ansvar. Regionerna ska ta fram en strategi för länets utveckling i samverkan med kommuner och andra aktörer i och utanför länet. Andra uppgifter för regionerna är till exempel att fördela statliga medel för regionalt utvecklingsarbete.

– Regionreformen är en demokratireform som möjliggör gemensamma utvecklingssatsningar i tätt samarbete med kommunerna, näringslivet och andra intressenter. Varje län utgår från sina specifika förutsättningar, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL

Formellt kommer benämningen ”landsting” att finnas kvar tills alla lagar har uppdaterats. Kommande regering har att hantera 306 förslag till författningsförändringar som en konsekvens av namnbytet, flertalet okomplicerade. Senast den 1 januari 2020 bör ändringarna träda ikraft för att benämningen ”region” ska stå på valsedlarna år 2022.