Kvinnor får adhd-diagnos i snitt fyra år senare än män

Deras adhd upptäcks inte i skolan i samma utsträckning som pojkarna.
Lotta Borg Skoglund
Lotta Borg Skoglund, grundare av Smart psykiatri, överläkare i psykiatri och docent vid Uppsala universitet. Foto: Eva Lindblad

Flickorna flyger under radarn. Deras adhd upptäcks inte i skolan i samma utsträckning som pojkarna. Snittåldern för en adhd-diagnos är 19,6 år för pojkar och 23,5 år för flickor.

För att få diagnosen adhd behöver man uppfylla vissa så kallade diagnoskriterier. Kriterierna är till stor del baserade på forskning om hur uppmärksamhetsproblem och överaktivitet visar sig hos pojkar. Hos flickor med adhd tar sig dessa svårigheter ofta andra, mindre synliga uttryck som att pilla på saker och bita på naglarna. Flickor är också bättre på att anpassa sig i sociala situationer.

Psykisk ohälsa är vanligt hos flickor med adhd. Det kan vara ångestsyndrom, depression eller ätstörningar. Flickor med adhd löper flera gånger högre risk att utveckla ätstörningar under tonåren, jämfört med flickor utan diagnos. 

En ny studie visar att flickor och kvinnor får adhd-diagnos i snitt fyra år senare än män. Studien visar också att kvinnor har fler vårdbesök och oftare har samsjuklighet, som ätstörningar och ångest.

Fem år innan har de mått oerhört dåligt

– Det här är jätteallvarligt. Vi ser att fem år innan de har fått sin diagnos så har de mått oerhört dåligt. De har sökt vård på så många ställen och vi har inte hittat dem och förstått att adhd spelar in i deras problem, säger Lotta Borg Skoglund till tv4. Hon är docent och överläkare i psykiatri vid Uppsala universitet och huvudansvarig för studien.

Att inte få rätt hjälp i tid ger allvarliga konsekvenser och onödigt lidande för dessa tjejer. Lotta Borg Skoglund hoppas att studien kan hjälpa till att flickor med adhd ska upptäckas i högre utsträckning så inte deras mående försämras.

– De här åren är jätteviktiga i en ung kvinnas liv. Det är då vi kvinnor har en möjlighet att bli jämställda, skaffa oss en utbildning och bygga ett fundament för vår familjebildning. De åren valsar de här tjejerna runt i vården, säger hon.

Related posts