Eskilstuna

Kunskap kan förebygga att unga dras in i kriminalitet

Eskilstuna
Jackie Rodriguez och Raul Navarrete har tillsammans 10-15 års erfarenhet av att jobba med problematiken kring kriminalitet.

I en ny artikelserie kommer vi att lyfta goda exempel från några av de orter som SSIL har utbildningsdagar i. Först ut är Eskilstuna den 6 februari och därifrån har vi fått ta del av hur familjebehandlarna Jackie Rodriguez och Raul Navarrete arbetar med ARK – Anhöriga i risk för kriminalitet.

ESKILSTUNA: ARK står för Anhöriga i risk för kriminalitet. Det är främst en anhörighetskurs för föräldrar som är oroliga över att deras barn kan ha dragits in i eller befinner sig i kriminalitet. Syftet är att bidra med mer kunskap till föräldrarna oavsett vilket modersmål de har och samtidigt ta hjälp av dem för att stoppa att flera unga blir offer för kriminella.

– Vi kommer hålla kursen ARK i Eskilstunas olika områden med hjälp och stöd av de krafter som finns inom området. Till exempel Mötesplatsernas olika verksamheter, Brobygget i Fröslunda och Nattvandrarna i Årby. Vår vision är att vi tillsammans med områdenas invånare och ett gott samarbete med olika aktörer i området kan skapa en god förändring för att våra barn inom Eskilstuna kommun inte ska falla offer för kriminella, säger Jackie Rod​riguez och Raul Navarrete.

Under hösten har de haft en kurs för en grup​​p mammor i Fröslunda tillsammans med Brobygget. Kursen har genomförts med hjälp av en somalisk tolk. Nästa år planerar de för en kurs i Årby.

– Deltagarna har varit nyfikna och intresserade. De var så intresserade så vi kompletterade med ett extra tillfälle, säger Jackie och Raul.

Vilka är målgruppen?

– ​Kursen är för föräldrar som vill få mer kunskap och förstå mer varför barn och ungdomar dras in i kriminalitet och det kostar inget att delta. ​

Hur går det t​​​ill?

– Vi håller i fem träffar där vi pratar djupare om olika anledningar till varför unga dras in i kriminalitet. Föräldrarna får mer kunskap om olika anledningar till varför barn och ungdomar går in i kriminalitet, varför de blir kvar i kriminalitet och hur man kan ta sig ur kriminalitet. Föräldrarna får information kring rekryteringar, dödskjutningar, risk och skyddsfaktorer samt mer kunskap kring hur kriminaliteten är uppbyggd och styrs.

– Under sista träffen får de veta mer om hur familjebehandlare inom socialtjänsten arbetar med barn och ungdomar som rekryterats in i kriminalitet och vilka andra stödinsatser det finns inom Eskilstuna kommun. Efter varje träff får föräldrarna konkreta tips och råd om vad de som vårdnadshavare behöver ha uppsikt kring för att se till att deras barn inte dras in i kriminalitet.

Mer kunskap till föräldrarna kan hjälpa barnen

Idén till utformningen av kursen har uppkommit för att försöka få ett stopp så att inte fler unga dras in i kriminalitet. Genom att ge mer kunskap till föräldrarna kan de påverka sina barn så de inte rekryteras.

– Av erfarenhet vet vi som arbetar med denna fråga att konsekvenserna för kriminaliteten inte bara påverkar den unge utan hela den unges familj. Av erfarenhet vet vi också att många föräldrar hamnat i utanförskap. De har ofta olika svårigheter och problematik med att till exempel förstå hur vår svenska välfärd fungerar. Det anser vi är en av nycklarna som föräldrar behöver och måste förstå för att fortsätta göra sitt arbete som föräldrar och på långsikt förhindra att deras barn dras in i kriminalitet. Därför är det av stor vikt att arbeta förebyggande för att försöka nå alla föräldrar och språket ska inte vara något hinder.

Jackie och Raul har bland annat använt sig av materialet ”Gängsnacket” som är framtaget av länsstyrelserna tillsammans med polisen. Materialet finns översatt till nio språk (engelska, arabiska, centralkurdiska (sorani), franska, persiska (farsi), somaliska, spanska, tigrinska och turkiska). Materialet ”Gängsnacket” finns tillgängligt på polisens webbplats.