Nyheter

Kunskap behövs om kroniskt trötthetssyndrom

Foto: Getty Images

Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att se över kunskapsläget när det gäller ME/CFS, så kallat kroniskt trötthetssyndrom, för att kunna stödja hälso- och sjukvården.

– Kunskapsläget är många gånger för lågt, vårdpersonal jag träffar känner att de inte kan ge rätt stöd till patienterna. Det vill regeringen göra något åt, det här är en viktig start på det arbetet, säger socialminister Annika Strandhäll.

Socialstyrelsen får 500 000 kronor för det här uppdraget, som ska användas under det här året, och bedöma i vilken form stödet till hälso- och sjukvården bäst ska ske.

– Jag besökte nyligen Stora Sköndals neurorehab, som är en av få platser i landet med expertkompetens. De upplever en mycket ansträngd situation där de efterlyser mer kunskap hos fler inom vården. Även bland annat Läkarförbundet har efterlyst mer kunskap, säger socialminister Annika Strandhäll.

Regeringen bedömer att kunskapsläget kring ME/CFS är för lågt, både inom sjukvården och inom försäkringsmedicinen, och vill därför säkerställa att vården har rätt förutsättningar och kunskap för att möta den här patientgruppen, sätta rätt diagnoser och ge rätt behandling.

Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 31 december 2018.

Symptom för ME/CFS brukar beskrivas som trötthet och en känsla av utmattning som inte går att vila bort, samt värk i kroppen.