Nyheter

Kraftig ökning av självskador hos flickor

Ökningen är oroande eftersom det finns ett tydligt samband mellan självskada och suicid. Foto: Getty Images

Under 2021 ökade antalet självskador kraftigt bland unga flickor. Bland 12-åriga flickor var ökningen nära 80 procent jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Under 2021 ökade antalet självskador kraftigt bland unga flickor. Bland 12-åriga flickor var ökningen nära 80 procent mellan 2020-2021 och i åldersgruppen 13-16 år 40-50 procent. Det visar ny statistik som Socialstyrelsen tagit fram.

– Totalt rör det sig om drygt 1300 nya fall av avsiktlig självdestruktiv handling bara under 2021, oftast genom förgiftning, och det är alltså bland flickor ökningen har skett. Ökningen syns både bland de som inte tidigare fått en psykiatrisk diagnos och flickor som sedan tidigare har diagnostiserats, ofta med depression, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.
Den stora ökningen tyder på en försämrad psykisk hälsa under pandemin. Ökningen är oroande eftersom det finns ett tydligt samband mellan självskada och suicid.
– Vi vet inte vad ökningen av den psykiska ohälsan bland barn och unga, som ju noterats under lång tid, beror på. Men den sker inom en bred grupp av unga vilket kan tala för att orsakerna bakom ökningen kan finnas i miljöer där de flesta barn och unga vistas, säger Peter Salmi.
Länk till Socialstyrelsens rapport