Kraftig ökning av förskrivning av melatonin

Sömnhormonet melatonin, som ofta förskrivs till personer med adhd, har ökat med över 40 procent mellan 2015 och 2016. Störst var ökningen bland vuxna kvinnor. Det visar ny statistik från Socialstyrelsens läkemedelsregister.

Sömnhormonet melatonin, som ofta förskrivs till personer med adhd, har ökat med över 40 procent mellan 2015 och 2016. Störst var ökningen bland vuxna kvinnor. Det visar ny statistik från Socialstyrelsens läkemedelsregister.

Melatonin är ett sömnhormon som finns naturligt i kroppen. Sedan det introducerades som läkemedel 2008 har det ökat stadigt. Det senaste året har trenden förstärkts ytterligare. Under 2016 skrevs läkemedlet ut till 0,8 procent av befolkningen, omkring 80 000 personer. 2015 var andelen knappt 0,6 procent.
– Utvecklingen kan bero på flera saker. Till exempel diagnosticeras allt fler med adhd – ett tillstånd som ofta också innebär att man har problem med sömnen. Det har även blivit möjligt att skriva ut melatonin utan licens från Läkemedelsverket, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.
Bland barn och unga, men även vuxna, kan utvecklingen också bero på att man förskriver melatonin istället för andra sömnmedel, av vilka flera är narkotikaklassade. Läkemedlet är vanligast bland pojkar i åldern 10-19 år. Men den största procentuella ökningen, från 0,4 till 0,7 procent mellan 2015 och 2016, finns bland kvinnor i åldern 30–44 år.
– Ökningen bland de vuxna kvinnorna är relativt stor, även om det handlar om låga nivåer. I den här gruppen har också förskrivningen av adhd-läkemedel ökat stort från knappt 0,1 till runt 1 procent de senaste tio åren, säger Peter Salmi.
Den nya statistiken visar också socioekonomiska skillnader i förskrivningen av smärtstillande läkemedel. Det handlar framförallt om paracetamol och naproxen, men även opioider. Störst skillnader syns för den läkemedelsgrupp där paracetamol ingår. Runt 25 procent av kvinnorna med grundskola som högsta utbildning hämtade ut sådana smärtstillande på recept minst en gång 2016. Detta jämfört med 15 procent av kvinnorna som studerat vidare efter gymnasiet. Motsvarande skillnad bland män är drygt 15 procent jämfört med 10 procent.
Smärtstillande skrivs ofta ut på recept vid långvariga smärtor eller tillstånd som under en begränsad tid kräver kontinuerlig dosering.
Allt fler unga hämtar ut antidepressivaDen psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat under en längre tid. Trenden återspeglas även i läkemedelsstatistiken, där andelen 10–19-åringar som fått antidepressiva förskrivet dubblerats på tio år. Från cirka 1 till 2 procent bland pojkarna och cirka 1,5 till 3,5 procent bland flickorna.

Related posts