NPF

Kostnadsfritt webinarium om NPF och bemötande

Den 2 februari lyfts neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) på Skyddsvärnets webinarium.

Skyddsvärnet arrangerar webinarium om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vad innebär det att leva med NPF? Och hur kan man bemöta personer med olika diagnoser?

Skyddsvärnet arrangerar webinarium om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vad innebär det att leva med NPF? Och hur kan man bemöta personer med olika diagnoser? Ann–Kristin Sandberg, ordförande på Riksförbundet Attention, föreläser.

Den 2 februari klockan 9:00-10:00 arrangerar Skyddsvärnet ett kostnadsfritt webinarium. Ämnet är Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – Bemötande och föreläsare är Ann–Kristin Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention. Hon informerar om de vanligaste funktionsnedsättningarna, symptom, orsaker, hur det är att leva med NPF och hur man kan bemöta på ett bra sätt.
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Aspergers syndrom / Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

För mer information: www.skyddsvarnet.se