Kortare arbetsdag ska locka fler socionomer till Jönköping

Sju timmars arbestid och mer fritid hoppas kommunen ska göra dem till en attraktiv arbetsgivare
Socialsekreterare Elin i samtal med en kollega på barn - och ungdom väster. Foto: Jönköpings kommun

Sju timmars arbestid och mer fritid hoppas kommunen ska göra dem till en attraktiv arbetsgivare

I höst minskar Socialsekreterare och socionomer i Jönköpings kommun sin arbetstid med en timma, med bibehållen lön. Förhoppningen är att arbetstidsförkortningen ska locka fler utbildade socionomer till kommunen.

I dag arbetar socialsekreterare, handläggare LSS/SoL och biståndshandläggare med myndighetsbeslut på socialförvaltningen i Jönköpings kommun 8 timmar per dag förutom på sommarmånaderna, juni-augusti, då de går ner på 7 timmar.

‑ Nu blir det sommar året runt! Anledningen är de utmaningar vi har i att rekrytera till myndighetsutövningen. Med förkortad arbetstid vill vi göra det mer attraktivt för socionomer att arbeta hos oss, berättar Lea Pettersson, personalchef inom socialförvaltningen.

Jönköpings kommun brottas, liksom de flesta av Sveriges kommuner, med bristen utbildade socionomer, utlysta vikariat står utan sökande. Kommunen har försökt att locka med höjda löner utan att lyckats, nu hoppas man att mer fritid ska vara ett dragplåster som gör skillnad.

‑ Vi måste kunna säkra att de medborgare som har behov av vårt stöd också får det av oss. Många av de insatser som vi ger medborgaren kräver ett myndighetsbeslut och våra myndighetsutövare blir då första kontakten för dem. Vi behöver därför fylla de vakanta platserna vi har, säger Karl Gudmundsson, socialdirektör i Jönköpings kommun.

I höst, från den 1 september sänks arbetstiden för Jönköpings Socialsekreterare och socionomer från åtta till sju timmar och det med bibehållen lön. Beslutet, som till en början är ett försök på ett år, berör cirka 200 kommunanställda.

Related posts