Reportage

Konsument Uppsala befarar att den ekonomiska utsattheten ökar

Under en kris tror många att det inte är sant

Hur ser det ut på kommunens skuldrådgivning efter corona?

Hur ser det ut på kommunens skuldrådgivning efter corona? Många har blivit av med jobbet, tvingats lägga ner den egna verksamheten eller blivit permitterade. Borde inte det synas nu? Vi kontaktade Konsument Uppsala för att höra hur läget ser ut där.

Coronakrisen har försatt många i en svår ekonomisk situation efter att de har blivit av med jobbet eller blivit deltidspermitterade. Agneta Wiman Marklund är budget- och skuldrådgivare på Konsument Uppsala inom Uppsala Kommun och har ännu inte märkt av någon ökning efter semestern.

– Än så länge är det som efter en vanlig sommar. Då har vi oftast väntetider upp till sex veckor, jämfört med fyra veckor som vi försöker hålla oss på i vanliga fall. Efter en kris eller lågkonjunktur brukar det dröja innan vi märker av något så vi befarar att det kommer att märkas senare i höst.

Tyvärr väntar många för länge med att ta kontakt.

– De tror att det ska lösa sig och kanske lånar lite mer, men situationen blir bara värre. Det är vanligt vid en kris att när man väl söker hjälp så är det riktigt illa.

Agnetas viktigaste råd är att aldrig låna för att betala ett lån om du inte vet att du ska få pengar in som täcker det.

– Vi brukar också ge rådet att de ska höra av sig till fordringsägaren och berätta varför de inte har pengar så att det räcker just nu. Särskilt i dessa tider så är de flesta mer välvilliga att till exempel ge en respit på hyran tills dess att man får pengar.

Många har fått vänta upp till 16 veckor på A-kassa nu när det har blivit sådan anstormning med sökande där.

Det är lätt att ge upp när allt blir övermäktigt och bara är kaos. Att inge hopp är viktigt för Agneta.

– Många har inte pratat med någon om sin situation innan de kommer hit. Det kan kännas jobbigt och det kommer att ta tid, men det kommer att gå.

De flesta tar själv kontakt med kommunens skuldrådgivning. Andra kommer in via en socialsekreterare eller kurator.

Har haft öppet under pandemin

Under pandemin så har Konsument Uppsala haft öppet som vanligt, men förstås följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer med avstånd och handhygien.

– Vi har även erbjudit möjlighet till telefonmöten, men det är lättare att ses när man ska beskriva saker och hantera papper.

Vid ett första möte så går man genom behov och önskemål, kartlägger situationen med inkomst, utgifter, boende, familj, skuldbild.

– Skuldproblem är vanligast. Vissa kan ha kaos i hela ekonomin och ligger också efter med någon hyra medan andra kan ha full koll på de löpande räkningarna men är överskuldsatta.

När man tar hjälp så har det ofta hänt något som har gjort att inkomsten har förändrats. Man kan ha blivit av med jobbet, blivit permitterad, blivit långtidssjukskriven, skilt sig eller att någon har avlidit.

– Vi gör en budget för att se inkomster och löpande utgifter. Det är viktigt att få ihop basen först och få klart för sig hur långt pengarna räcker. Sedan kan man titta på skulderna. Många har inte ens vågat öppna alla fönsterkuvert med inkassokrav.

Nästa steg är att få en överblick över skulderna som ligger hos inkasso och kronofogden och eventuellt kontakta fordringsägarna. Skulle ingen annan lösning fungera kan man ansöka om en skuldsanering och det hjälper kommunen till med.

– Det är väldigt uppskattat att få stöttning i den här processen. Många tycker att det verkar krångligt att göra en budget, men grunden är att få koll på inkomster och utgifter och se så att det går ihop. Sedan kan det också vara bra att göra en årsöversikt för att kunna spara till sommaren och julen, säger Agneta.

Viktigt att våga prata om ekonomin

Hon tycker att det är viktigt att så många professionella som möjligt vågar prata även om ekonomin. Till exempel inom sjukvården eller psykiatrin.

– Man kan bara ställa frågan: Hur mår din ekonomi? Personen själv kanske inte kopplar ihop ångest eller värk i ryggen med ekonomiska problem.

Personer med NPF-diagnoser kan ha svårt med både struktur och impulskontroll, något som kan påverka ekonomin. Sedan finns det de som har beroendesjukdom som kan ställa till det.

– Vi kan hänvisa vidare till vården om vi ser att pengarna har gått till extrem shopping. Vid spel- och alkoholmissbruk kan kommunen erbjuda hjälp. Det är ingen mening att reda upp i ekonomin om det destruktiva beteendet fortsätter.

Corona har dock inneburit att många konsumerar mindre och man har inte lånat till resor under sommaren, något som annars är vanligt.

– Förhoppningsvis så kan den här krisen lära oss att värdesätta annat. Samhället är så riktat mot konsumtion idag. Det är så lätt att låna till allt man vill ha. Många förstår inte vad ränta innebär, att man betalar för så mycket mer än vad varan egentligen kostar. Sedan ska man se till att alltid ha en buffert för att klara av oväntade händelser. Många sparar alldeles för lite.

Konsument Uppsala är i gymnasieskolor och föreläser för att öka kunskapen och berätta att det finns möjlighet att få budget- och skuldrådgivning.

– Alla kommuner är skyldiga att erbjuda rådgivning enligt lagen. Det är kostsamt för samhället när människor inte kan klara sin ekonomi. Man blir sjuk av det och det kostar ännu mer pengar, avslutar Agneta.