Konferens ska reda ut frågetecknen när barnkonventionen blir lag

Den 4 februari 2020 anordnas en konferens i Stockholm om hur barnkonventionen som lag förväntas påverka barnrättslagstiftningen. Bakom konferensen står JP Infonet som har stor kunskap inom juridik och barnrätt. Konferensen anordnas i samarbete med fackförbundet Vision.

Den 4 februari 2020 anordnas en konferens i Stockholm om hur barnkonventionen som lag förväntas påverka barnrättslagstiftningen. Bakom konferensen står JP Infonet som har stor kunskap inom juridik och barnrätt. Konferensen anordnas i samarbete med fackförbundet Vision.

Den 4 februari 2020 anordnas en konferens i Stockholm om hur barnkonventionen som lag förväntas påverka barnrättslagstiftningen. Bakom konferensen står JP Infonet som har stor kunskap inom juridik och barnrätt. Konferensen anordnas i samarbete med fackförbundet Vision.


JP Infonet och Vision tycker det är väldigt viktigt att lyfta barnrättsfrågor och hur barnkonventionen som blir lag 1 januari nästa år kommer att påverkar arbetet för dem som jobbar inom offentlig sektor.

– Vi ser ett stort behov hos kommuner, regioner och myndigheter att få mer kunskap och diskutera frågor kring barnkonventionen som lag och hur den kommer påverka arbetet i de olika organisationerna, berättar Helena Reinius som projektleder konferensen.

I juni 2018 beslutade riksdagen för att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Beslutet innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Den 1 januari 2020 börjar lagen att gälla.

Talar på konferensen gör bland annat barnombudsmannen Elisabeth Dahlin och Magnus Åhammar som är domare i förvaltningsrätten i Stockholm. Fokus för konferensen ligger både på vad det innebär juridiskt att konventionen blir lag och hur man praktiskt förverkligar den.

– Kunskap, kompetens och att tillgängliggöra juridiken för alla står i fokus i allt vi gör. Att bidra till att lyfta kunskapsnivåerna om barnkonventionen och också skapa en plattform för dialog kring hur man gör i praktiken tycker vi känns oerhört viktigt, säger Kajsa Palmberg, marknads- och försäljningschef på JP Infonet.

Mer info https://www.jpinfonet.se/utbildningar/konferenser/barnkonventionsdagen/

Related posts