Kompetensutveckla dig hos oss!

Expo Medica är företagsledande inom hjärnans (o)hälsa och har i över 20 års tid utbildat vårdsverige. Årligen arrangeras stora konferenser om psykisk ohälsa hos våra barn, unga vuxna och äldre.

Expo Medica är företagsledande inom hjärnans (o)hälsa och har i över 20 års tid utbildat vårdsverige. Årligen arrangeras stora konferenser om psykisk ohälsa hos våra barn, unga vuxna och äldre.

Expo Medica är företagsledande inom hjärnans (o)hälsa och har i över 20 års tid utbildat vårdsverige. Årligen arrangeras stora konferenser om psykisk ohälsa hos våra barn, unga vuxna och äldre. Expo Medica samarbetar med de största verksamheterna inom detta område och har därför alltid de främsta föreläsarna inom sin profession och mest banbrytande programinnehåll. Expo Medica tillhandahåller såväl kurser, konferenser samt andra uppdragsutbildningar för skolpersonal, socialtjänst och personal inom psykiatri, psykotrauma och beroendesjukdomar. Hjälp oss att bryta tabun och fördomar inom psykisk ohälsa!

Konferenser från Expo Medica
Vuxna och Psykisk hälsa 29–30 mars 2017, Stockholm – www.vuxnaochpsykiskhalsa.se

Traumadagen, 13 september 2017 – www.traumadagen.se 
Beroendedagen, 14 september 2017 – www.beroendedagen.se 
Psykisk (O)Hälsa Väst 28 september 2017, Göteborg – www.vast.psyoh.se 
Psykisk (O)Hälsa Norr 23 november 2017, Umeå – www.norr.psyoh.se
Psykisk (O) Hälsa Syd 30 november, Malmö – www.syd.psyoh.se
Psykisk (O) Hälsa – Samhällets barn & unga 7–8 feb 2018, Stockholm – www.psyoh.se

Kurser från Expo Medica
Radikaliseringens psykologi, Stockholm 3 april
Att möta människor med ett rättshaveristiskt beteende, Stockholm 28 mars
UNGA MED DEMENSSJUKDOM, Stockholm 29 mars
Anknytningsarbete, Stockholm 4 april
Att som lekman möta Stress och Trauma över språk och kulturgränser, Göteborg 4 april
Baskurs i psykiatri – sjukdomslära och bemötande, Stockholm 10–11 maj

Mer information om våra kurser och konferenser hittar du på expomedica.se

Related posts