Kommunals LSS-enkät bekräftar FUB:s oro

En fjärdedel av anställda inom LSS-branschen har ingen skyddsutrustning mot coronaviruset. 

En fjärdedel av anställda inom LSS-branschen har ingen skyddsutrustning mot coronaviruset. 

Resultatet av fackförbundet Kommunals enkät bland medlemmar som jobbar inom LSS-verksamhet bekräftar i hög grad Riksförbundet FUB:s farhågor. 

Tillsammans med Svenska Downföreningen lyfte FUB i april att avsaknad av nödvändig kunskap om basala hygienrutiner hos personalen i LSS-bostäder, i kombination med många timanställningar och en akut brist på skyddsutrustning riskerar att leda till samma skrämmande utveckling när det gäller smittspridning, som vid äldreboenden.

– Särskilt allvarligt är det flitiga användandet av daglönearbetare som inte har rätt till sjukpenning och därför inte har råd att följa Folkhälsomyndighetens råd att stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom, säger FUB:s förbundsordförande Harald Strand. Det förekommer dessutom att timanställda går mellan äldreomsorgen och LSS-bostäder och på så sätt riskerar att sprida coronasmitta mellan verksamheterna.

– Riksförbundet FUB har en egen enkät på gång med frågor till FUB:s medlemmar, berättar FUB:s intressepolitiska samordnare Eva Borgström. Den ska ta upp hur det ser ut med smittspridning, tillgång till skyddsutrustning med mera i LSS-bostäder. Många personer med intellektuell funktionsnedsättning tillhör riskgruppen för att drabbas särskilt hårt av covid-19 och det finns därför en stark oro för smittspridning bland medlemmarna.

Related posts