Kommun satsar på att få unga utrikesfödda ut i arbetslivet

Ett pilotprojekt ska vägleda unga till studier eller ut i arbetslivet.
Samarbetsövningar kombineras med praktisk yrkeskunskap i den nya pilotgruppen i vägledning och integration. Foto: Nensi Vrbanjac.

Ett pilotprojekt ska vägleda unga till studier eller ut i arbetslivet.

Varannan utrikesfödd i Ronneby står i dagsläget utan arbete. För att hitta långsiktiga lösningar satsar Ronneby kommun på en rad olika arbetsförberedande projekt. Det nystartade pilotprojektet Vägledning och integration på Navigatorcentrum är ett av dem.

Målet med projekten är att få unga utrikesfödda att snabbare navigera ut i studier eller jobb.

– På Navigatorcentrum hjälper vi alla unga mellan 15-29, inrikesfödda som utrikesfödda, att komma in i studier eller ut i praktik för att småningom komma ut i arbete. Just nu ser vi att det finns en grupp som behöver extra stöd i studie- och yrkesvägledning. Det är unga utrikesfödda som har ett driv och en vilja, men som ändå mer behöver sätta sig in i hur studievägen och förutsättningarna för arbete ser ut i Sverige, säger projektledare Therese Bohnsack.

Under vår och sommar har Navigatorcentrum drivit ett pilotprojekt tillsammans med Arbetsförmedlingen. Projektet ”Vi-gruppen” Vägledning och integrations-gruppen går ut på att vägleda för att skapa förutsättningar för de unga att hitta möjligheter till egen försörjning och en integrerad tillvaro.

– Vi sätter oss in i deltagarnas olika yrkesmöjligheter och tar reda på hur vägen dit ser ut. Men vi jobbar också med gruppövningar och diskussioner för att ta fram en vi-känsla i gruppen. Målet är att de som medverkar i projektet snabbare kommer att ta sig vidare på egen hand när deras etableringstid på arbetsförmedlingen är slut, säger Sanna Nilsson, ansvarig för upplägg och planering av pilotprojektet.

Related posts