Kognitiva sjukdomar i fokus under utbildningsdag

 
Kognitiva sjukdomar i fokus under utbildningsdagMalin Grönborg och Ann Nilsson, Folktandvården Öjebyn, föreläste om vikten av god munhälsa och visade upp ett antal produkter som förenklar arbetet. Foto: Helene Markström Nu arrangerades det första utbildningstillfället av fyra för personal som arbetar inom socialtjänstens äldreomsorg, gruppbostäder och personlig assistans. I år ligger extra fokus på kognitiva sjukdomar; Sture Eriksson, docent i geriatrik (läran om åldrandets sjukdomar), vid Umeå universitet, föreläste i ämnet.

– Syftet med utbildningsdagarna är att uppdatera baskunskaperna inom sårvård, diabetes, blåsdysfunktion, munhälsa och kognitiva sjukdomar och samtidigt ta del av ny forskning inom de olika områdena, berättar Ewa Karlsson Sjölander, verksamhetsutvecklare, socialtjänsten i Piteå.

Under förmiddagen föreläste Laila Rögde, sjuksköterska hemsjukvården, om sårvård, Staffan Wikman, sjuksköterska Trädgårdens äldrecentra, om blåsdysfunktion, Maria Dahlberg, diabetessköterska, Hällans hälsocentral om diabetes och insulin och Malin Grönborg och Ann Nilsson, Folktandvården Öjebyn, om munhälsa.

Hela eftermiddagen ägnades åt fördjupning i kognitiva sjukdomar.

– Idag har vi börjat gå ifrån att använda demenssjukdomar som samlingsbegrepp, istället pratar vi om kognitiva sjukdomar och inom det spektret finns bland annat Alzheimers sjukdom, sa Sture Eriksson, docent, Umeå universitet under sin föreläsning.

Han poängterade vikten av att få rätt diagnos ställd och att hitta samstämmighet hos skötarna i tolkning av symptom som en person uppvisar för att kunna behandla och bemöta på rätt sätt. Ibland kanske det inte är själva grundsjukdomen som är problemet utan det kan vara hur teamet arbetar runt personen som är sjuk som utlöser vissa symptom och reaktioner.

– Idag vet vi inte orsaken till exempelvis Alzheimers sjukdom men vårt forskningsfält är mycket aktivt och det händer mycket spännande nu på det här området.

Ett forskningsspår vid Umeå universitet undersöker kopplingen mellan en typ av virus och ökad risk att utveckla Alzheimers. Förhoppningen är att på sikt hitta sätt att förebygga sjukdomen.

Tre utbildningsdagar kvar

Idag deltog cirka 200 personer under utbildningsdagen och totalt kommer 800 personer att ha medverkat. Det är tre tillfällen kvar med samma upplägg; 12, 18 och 19 september. Undersköterskor och vårdbiträden deltar heldag, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, arbetsledare och övrig personal deltar endast under eftermiddagen.

– Jag är mycket nöjd med den första utbildningsdagen. Och jag har fått mycket positiv feedback från personalen, säger Ewa Karlsson Sjölander.