Kartläggning av dygnsvård för barn och unga

Hittar vi hem? är en kartläggning och analys av den sociala dygnsvården för barn och unga. Kunskapsstödet är utgivet av Vårdanalys.

Hittar vi hem? är en kartläggning och analys av den sociala dygnsvården för barn och unga. Kunskapsstödet är utgivet av Vårdanalys.

Hittar vi hem? är en kartläggning och analys av den sociala dygnsvården för barn och unga. Kunskapsstödet är utgivet av Vårdanalys.

Ett ökande antal barn och unga placeras i familjehem och hem för vård eller boende, HVB. Dessa barn är på många sätt samhällets mest utsatta. Samtidigt saknas i flera avseenden kunskap om verksamheterna inom den sociala dygnsvården för barn och unga. 

Vårdanalys har tagit fram information om verksamheter som erbjuder konsulentstöd till familjehem och om skillnader mellan privata och offentliga HVB-verksamheter. Kunskapsstödet visar även på behovet av en långsiktig strategisk styrning av den sociala dygnsvården på såväl nationell och regional som lokal nivå. 
Kartläggningen beskriver situationen inom den sociala dygnsvården. Den visar att det råder brist på familjehem, personalomsättningen inom socialtjänsten är hög och möjligheterna till kvalitetssäkring, uppföljning och utveckling av vården brister på alla nivåer.
Hittar vi hem? är utgiven av Vårdanalys.
Läs mer här

Related posts